Kontakty na magistrát budou přečíslovány

12.12.2016 15:07

 

 

Od 1. ledna 2017 dojde k přečíslování všech pevných telefonických linek Magistrátu města Karlovy Vary a sídla městské policie. Stávající jednotné šestičíslí 353 118 nahradí pětičíslí 353 15. Důvodem je instalace nové ústředny a zavedení sjednoceného číslovacího plánu úřadu a jeho organizací.

Všechna telefonní čísla budou v aktualizované podobě dostupná od 15. 12. 2016 na internetových stránkách magistrátu www.mmkv.cz, nejdůležitější kontakty budou zveřejněny v lednovém čísle Karlovarských radničních listů.

Po přechodnou dobu budou všechna telefonní čísla plně funkční v původní i nové podobě.

 

Přehled nejdůležitějších telefonních čísel platných od 1. 1. 2017

Magistrát města Karlovy Vary

·         telefonní ústředna: 353 151 111

·         podatelna (Moskevská 21): 353 151 205, 353 151 445

·         podatelna (U Spořitelny 2): 353 152 643, 353 152 641

 

Městská policie Karlovy Vary

·         operační středisko: 353 153 911

·         dozorčí služba: 353 153 933

·         oddělení prevence a dohledu (Stará Role): 353 153 937

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary 
LPP

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·