Konference Zaměstnanost 2015 se věnovala problémům trhu práce

19.11.2015 20:25

 Na jedné straně poměrně vysoké procento nezaměstnaných v kraji, na druhé straně firmy marně hledající kvalifikované pracovníky do svých provozů – to je problém, na který se zaměřil letošní ročník konference Zaměstnanost. Akci navštívilo téměř pět desítek zástupců veřejné správy, firem, škol a dalších institucí. Součástí konference se stal podpis dohody o vzniku Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje.

Konference se konala pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla. Ten upozornil na výrazný rozdíl v podílu nezaměstnaných v bývalých okresech regionu. „Zatímco v okrese Karlovy Vary je podíl nezaměstnaných 6, 79 procenta, na Chebsku dokonce jen 4, 97 procenta, Sokolovsko má přes 8 procent a je na tom podobně, jako dva strukturálně nejvíce postižené kraje v republice, Ústecký a Moravskoslezský. Proto jsem rád, že vláda na základě naší iniciativy rozhodla o tom, že se Karlovarský kraj zařadí k těmto dvěma krajům a získá tak mimo jiné podporu na rozvoj infrastruktury,“ uvedl. Akce se zúčastnil také vládní zmocněnec pro strukturálně postižené regiony Jiří Cienciala, který upozornil na přípravu společné Strategie hospodářské restrukturalizace zmíněných tří krajů, jejímž cílem je především posílení zaměstnanosti.

To, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků limituje rozvoj jednotlivých firem, potvrdili na konferenci zástupci významných zaměstnavatelů, mimo jiné společnosti WITTE Nejdek nebo hazlovské společnosti Abydos. Pomoci by měla nově vypracovaná Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje i připravované projekty kraje, Úřadu práce ČR i Krajské hospodářské komory, s nimiž se účastníci konference rovněž seznámili. Možnosti podpory zaměstnanosti a tvorby pracovních míst z evropských zdrojů a novinky aktivní politiky zaměstnanosti představili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

V zájmu intenzívní spolupráce a koordinace jednotlivých regionálních aktérů trhu práce podepsali na konferenci zástupci krajského ředitelství Úřadu práce, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, Regionální rady odborových svazů, krajské tripartity, Hospodářské a sociální rady Sokolovska i Karlovarské agentury rozvoje podnikání dohodu o založení Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje. Ten se obdobně jako v jiných krajích ČR či zahraničí stane partnerskou platformou, která umožní propojit aktivity jednotlivých institucí a organizací při tvorbě nových a udržení stávajících pracovních míst v regionu, vzdělávání a kvalifikační přípravě zaměstnanců i dalších opatřeních, která mohou lidem v kraji přinést práci.

Konferenci Zaměstnanost uspořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje již podruhé. První ročník konference se uskutečnil v říjnu 2014 v Chebu.

 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·