Konference řešila zaměstnávání mladých i nabídku práce v regionu

02.10.2014 15:42

 

 

Tisková zpráva

Přilákání nových investorů a zlepšení nabídky pracovních míst. I na taková témata se zaměřila konference Zaměstnanost 2014 v Chebu.

Karlovarský kraj řeší problém nedostatku kvalifikovaných sil, potřebu zvýšení zájmu investorů o náš region i odliv mladých odborníků. Kromě projektů na podporu zaměstnanosti, zavedení stipendií pro vysokoškoláky či investorského webu má kraj v plánu vznik krajské rozvojové zóny a podporu nabídky pracovního uplatnění. Neobejde se to však bez součinnosti regionálních firem, Krajské hospodářské komory nebo institucí zaměřených na služby trhu práce. Na konferenci Zaměstnanost 2014 v Chebu to dnes uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil.

Akci uspořádal Karlovarský kraj společně s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje. Jejím cílem bylo nastartovat diskuzi aktérů v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a informovat zúčastněné o projektech a záměrech kraje. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. „Společně se snažíme o vznik nových pracovních míst, ale musíme především investorům a podnikatelům nabídnout místo, kde by mohli podnikat. Mám na mysli průmyslové zóny, z nichž některé, jako například zóna v Chebu, ale i v Ostrově nebo u Hranic, velmi dobře fungují a odráží se to i na nízké nezaměstnanosti v této oblasti.  Je také třeba užší spolupráce škol a firem, aby učni a žáci měli zájem studovat hlavně technické obory a věděli, že v nich najdou perspektivní uplatnění. Zaměstnanost v regionu je jednou z našich priorit, ale není v silách Karlovarského kraje, aby tak zásadní věc řešil sám. Proto jsem požádal i vládu naší země, aby pomohla řešit problematiku nezaměstnanosti na území celého našeho kraje,“ uvedl hejtman.

V rámci programu konferenci informovali zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí o novém Operačním programu Zaměstnanost, z něhož bude možné v nadcházejícím období čerpat evropské prostředky na projekty zaměstnanosti. V programu by mělo být připraveno okolo 70 miliard korun.

O aktivitách Krajského akčního týmu, o inovačních voucherech pro firmy zabývající se inovacemi, ale i o příčinách nezaměstnanosti v kraji hovořil náměstek hejtmana Petr Navrátil: „Snažíme se hledat pro nezaměstnané pracovní uplatnění, ale mnozí z nich o to ani nestojí. Velký počet z nich se dostali se do dluhové pasti a dobře vědí, že jejich mzda by šla na exekuce a podobné platby. Proto musíme apelovat na centrální orgány, aby řešily legislativu v oblasti oddlužení lidí.“.

Důležitou součástí řešení problematiky nezaměstnanosti bude činnost nové pracovní skupiny. „Jsme rádi, že se podařilo ustavit pracovní skupinu, v níž budou zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Generálního ředitelství Úřadu práce a představitelé Ústeckého a Karlovarského kraje. Skupina se zaměří na specifické problémy obou regionů jako je například vysoká nezaměstnanost mladých,“ uzavřela ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání Jana Michková.

Prezentace jednotlivých témat konference Zaměstnanost 2014 najdete na internetových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání www.karp-kv.cz

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·