Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

01.03.2017 16:20

 

 

Ve čtvrtek 23. února 2017 proběhl v Informačním centru v podkroví zámku v Ostrově první ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, který uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Domem kultury Ostrov. Obsahem konference byla prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2016.

 

Záštitu nad konferencí převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170301162256_001_ls.png

 

Smyslem setkání bylo prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference bylo rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

 

V programu zazněly přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, či rozsáhlých rekonstrukcí hradů a zámků. Posluchači se dozvěděli o významných archeologických výzkumech a zajímavých nálezech v našem regionu, ale také podrobnosti o zpřístupňování hornických památek a starých dolů.Představeny byly postupy při rekonstrukcích historických měšťanských domů, rozhledny, záchraně technických památek, nebo objektů bývalého lázeňského areálu. Zajímavé bylo rovněž povídání o obnově starých historických cest a drobných památek v znovuobjevované kulturní krajině. Členům spolků, majitelům památkových objektů i laické veřejnosti byly jistě přínosem příspěvky odborných pracovníků o legislativě a edukaci v oblasti památkové péče.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170301162424_001_ls.png

 

Mezi přednášejícími byly pracovníci regionálních muzeí, Národního památkového ústavu, Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference byla tematicky zaměřena především na regionální památky oblasti Karlovarska, Sokolovska a Chebska a památkou péči, její význam však jistě přesáhl rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

 

Poděkování patří všem přednášejícím i návštěvníkům z řad spolků, obcí a institucí, působících na poli památkové péče ze všech koutů Karlovarského kraje.Zájem předčil všechna očekávání a konferenci navštívilo přes 120 lidí. Akceje pro svůj přínos plánována i v následujících letech a setkávání odborníků i veřejnosti z oblasti památkové péče v Karlovarském kraji se, doufejme, stane vítanou tradicí se stejně neutuchajícím zájmem publika.

Zdroj: TZ Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·