Konference "Mobilní hospicová péče"

10.10.2017 12:47

                              

 

Druhá říjnová sobota je Světovým dnem hospiců a paliativní péče. Měl by být poděkováním všem, kteří hospicům a paliativní péči věnují svůj čas  – profesionálům, dobrovolníkům i pečujícím. 

 

Při této příležitosti pořádá Agentura domácí péče LADARA dne 12.10.2017 v Lidovém domě ve Staré Roli konferenci s republikovou účastí. Téma: MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE.

Konference má v programu spoustu zajímavých a nových informací. Například „Kategorizace zdravotního stavu pacienta v terminálním stadiu“, dále“ Dříve vyslovená přání“ nebo přednáška „Nebojte se opioidů“ a mnohé další.

 

Konference je určena pro lékaře, všeobecné sestry a pracovníky v sociálních službách.

Nemohu opomenout ani vynikající přednášející na konferenci jako je Doc. Kalvach, Doc. Šmucler, specialisté na paliativní péči MUDr. Svoboda, MUDr. Turková, přednášky se budou týkat i práva. Tuto přednášku zajistí JUDr. Ronald Němec od nás z Karlových Varů. V neposlední, nebo i první řadě je to i duchovní – pan farář Muller.

 

V Česku zemře za rok 105 000 lidí. 60 % zemře v nemocnici, 9% v dlouhodobé péči pouze 20 % zemře doma. 60% je ve srovnání se světem číslo velmi vysoké a neexistuje pro něj klinické vysvětlení.

 

Náš život se v posledním století změnil. Žijeme výrazně déle a v mnohém ohledu pohodlněji. Platíme za to však nemalou daň. Déle a vůbec ne lehčeji umíráme. Moderní paliativní péče se snaží  na tuto novou životní situaci reagovat a nabízet účinnou pomoc. Jejím mottem je idea důstojného a kvalitního života až do konce, jejím nástrojem odborná léčba příznaků doprovázejících umírání, především účinná léčba bolesti.

 

Jak je to tedy v praxi:

-  péče o nemocného 7 dnů v týdnu/ 24 hod. denně v domácím, prostředí, tedy doma

- o umírajícího pečuje multidisciplinární profesní tým specialistů (lékaři se specializací v paliativní 

   medicíně, zdravotní sestry s kurzem ELNEC, psychoterapeuti, sociální pracovníci, pracovníci

   v sociálních službách, duchovní, právník, dobrovolníci)

 -  všechny potíže se řeší v domácím prostředí

 -  je možný překlad z mobilní hospicové péče do lůžkového hospice.

 

Cílem naší konference je ukázat možnosti komplexního zajištění klienta v terminálním stadiu na hospicovém lůžku nebo doma, v důstojném, vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých.

 

U nás existuje pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který běžel od dubna 2015 do února 2016. V projektu bylo zařazeno celkem 7 organizací (DCH BRNO, pracoviště Rajhrad, Hospic Sv. Alžběty BRNO, Centr. pro léčbu bolesti a paliativní medicíny Zlín, Domácí hospic CESTA DOMU Praha,

O.S. Most k domovu – Praha, západ, OCH Červený Kostelec,  Mobilní hospic ONDRÁŠEK Ostrava.  

VZP v roce 2017 výrazně rozšířila počet mobilních hospiců téměř na všechny kraje. VZP bude hradit péči v naší republice 20 mobilním hospicům. Zatím je však pouze 16organizací. Kraj Ústecký a Olomoucký musí doložit některé formální náležitosti, Kraj Plzeňský a Liberecký zatím zůstávají 

neobsazené.

 

Paliativní péče je moderní a rychle se rozvíjející obor, kterému se věnují i špičková pracoviště ve světě ( např. Haeward, YALE). Nejlepší lékařské fakulty světa mají vlastní odedělení, výzkum, inovativní formy vzdělávání pro své studenty a v tom naše republika zaostává. 

 

V České republice máme 16 lůžkových hospiců. V Karlovarském kraji se připravuje otevření  nového HOSPICE v únoru 2018 v Nejdku.

 

Mobilní péči poskytují zařízení:

Hospic sv. Jiří v Chebu a Tachově

Domácí hospic Motýl Sokolov

Agentury domácí péče, které mohou zajišťovat péči obecnou. Hospicovou péči mají registrovanou i z hlediska zákona.

 

Závěr:

 

Když se člověk narodí, umějí se o něj nejlépe postarat jeho nejbližší. Podobně je tomu i na konci života. Umírající člověk potřebuje ty, kteří jej mají rádi a rozumějí mu. Těm, kteří se v této důležité době o něj starají, pomáhá tato zkušenost vyrovnat se nejen s jeho smrtí, ale i se svojí vlastní smrtelností. Porod ani smrt se nedá naplánovat.

 

A úplně na závěr slova 14 letého chlapce:

„ … neodcházej, zůstaň tu se mnou, já jsem ještě nikdy neumíral“

 

 

 

Zdroj: TZ LADARY s.r.o.

LPP

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·