Koncepce Strategického plánu udržitelného rozvoje města byla posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí

08.07.2014 21:12

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary je klíčovým strategickým rozvojovým dokumentem pro období do roku 2020. Dokument bude (po schválení zastupitelstvem města) zavazovat město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k rozvoji v souladu s nastavenými cíli. Zároveň bude vodítkem pro další subjekty, jejichž činnost má vliv na rozvoj města a život v něm. Občanům a podnikatelům umožní lépe plánovat vlastní budoucnost v Karlových Varech.

Strategický plán se věnuje vybraným rozvojovým (prioritním) oblastem života ve městě, které jsou považovány za klíčové pro jeho další rozvoj. V těchto oblastech bude definovat strategický plán, vize, cíle rozvoje, vhodné strategie pro jejich naplnění a opatření. Strategický plán zohledňuje rovněž další koncepční a strategické dokumenty města.

Jsou zde identifikovány čtyři rozvojové oblasti:

- Kvalita života obyvatel

-  Místní ekonomika

- Lázeňství, cestovní ruch a související služby

- Správa města a veřejný život

 

Návrh koncepce Strategického plánu udržitelného rozvoje města byl posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout na Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, 3.patro, č.d.303,

v úřední dny - pondělí a středa 8 – 12 hod. a 13 - 17 hod.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce

kód koncepce MZP181K.

 

K návrhu koncepce může každý zaslat své písemné vyjádření Ministerstvu životního prostředí České republiky, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice, 100 10, v termínu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 28. 7. 2014.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·