KKN zahájila spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK

16.11.2015 08:27
 
 
Studentům se otevřely dveře k praxím v Karlovarské krajské nemocnici. Ta zase získá lepší vazbu na akademickou půdu. Smlouvu o vzájemné spolupráci uzavřela Karlovarská krajská nemocnice s 3. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (3. LF UK). Jde o další krok nemocnice k posílení vazby s konkrétními školami. “Předmětem podepsané dohody je spolupráce v pregraduální výuce,” říká generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Josef März. Díky tomu mohou studenti 3. LF UK v nemocnicích v Karlových Varech a Chebu absolvovat stáže a praxe. “Půjde o stáže studentů magisterského i bakalářského studia i o individuálně sjednané stáže. Navíc nyní mohou studenti v naší nemocnici nově absolvovat také souvislé praxe v rámci předstátnicové přípravy studentů 6. ročníku magisterského studia.” Od smlouvy si navíc nemocnice slibuje i větší zapojení svých lékařů do spolupráce s akademickou obcí a zlepšení povědomí studentů o provozech nemocnice a možnostech budoucího uplatnění v jejích provozech. Do Karlových Varů totiž dlouhodobě míří část absolventů právě z této fakulty. “Na druhé straně ne všichni studenti mají skutečnou představu o naší nemocnici a o tom, co po odborné stránce nabízí a to bychom chtěli změnit,” říká März k podepsané dohodě. Jednou ze zásadních informací, která by ke studentům měla putovat je i to, že Karlovarská krajská nemocnice v posledních letech prošla velmi zásadní proměnou. Dnes tak je technicky i personálně nejlépe vybaveným zařízením v regionu.
“Do nemocnice jsme investovali přes 1,2 miliardy korun a více než polovina z této částky šla přímo z rozpočtu Karlovarského kraje,” říká náměstek krajského hejtmana Jakub Pánik. “Díky tomu se nám podařilo smazat alespoň část obrovského dluhu, který tady historicky vůči nemocnici byl, a posunuli jsme ji na úroveň standardů 21. století,” konstatuje Pánik s tím, že v tomto směru chce kraj pokračovat i nadále. “Je tady ale ještě řada dalších věcí, které bychom rádi v budoucnosti dořešili. A to se týká i vazby nemocnice na školy, kde se rýsuje reálná možnost provázání střední zdravotnické školy a nemocnice v jednom areálu. To by mělo velký přínos pro obě strany,” dodává Pánik. Škola by tak mohla v budoucnosti sídlit ve spodní části areálu
nemocnice, který se uvolní díky právě finišujícímu projektu Centralizace lékařské péče Nemocnice v Karlových Varech. Vedle smlouvy se samotnou fakultou navíc nemocnice uzavřela i partnerskou úmluvu se spolkem Trimed, který sdružuje studenty 3. LF UK. V jejím rámci se tak například lékařům nemocnice otevírají možnosti odborné spolupráce se studenty, nebo přímé spolupráce na realizaci akcí pořádaných Trimedem. Dohoda s 3. LF UK je dalším z kroků KKN vedoucích k zlepšení vazeb mezi nemocnicí a školami v rámci oboru. Před nedávnem například KKN zahájila spolupráci se Střední zdravotnickou školou v slovenském Prešově a o partnerství jedná i s dalšími.
 
Zdroj: TZ KKN
LPP
 

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·