Kdo zajistí lékařskou péči v Hroznětíně

22.12.2015 18:28

Praktický lékař v Hroznětíně na Karlovarsku, jehož služby vyhledávali nejen obyvatelé města, ale i přespolní, na konci roku ukončí svou činnost a odchází do důchodu. I přesto, že Karlovarský kraj nemá ve své správě primární zdravotní péči, vyvíjí ve spolupráci s vedením města maximální snahu o řešení situace.

„Plnou zodpovědnost za zajištění zdravotní péče mají výhradně zdravotní pojišťovny, kterým to ukládá zákon. I přesto, že kraj má v této oblasti jen velmi omezené možnosti, snažíme se pomoci a nenechat lidi v Hroznětíně od nového roku bez zajištění péče praktického lékaře. Proto jsem písemně požádal Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, aby pro Hroznětín a Merklín zajistila nového lékaře a vypsala výběrové řízení na poskytování zdravotní péče,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Ten také mezitím vstoupil v jednání s praktickými lékaři, kteří měli zájem nad rámec svých stávajících praxí v kraji zajistit péči právě i v Hroznětíně. Podmínkou lékařů bylo ovšem přiznání bonusového finančního zvýhodnění odpojišťovny. VZP však prozatím jejich požadavek odmítla s tím, že nesplňují podmínky k přiznání příspěvku. „S tím jsem se nehodlal smířit, proto jsem písemně vyzval ministra zdravotnictví i generálního ředitele VZP ČR, aby Hroznětínu pomohli a zmírnili podle našeho názoru velmi přísné podmínky získání výhodnějších smluv pro nové lékaře,“ popsal Jakub Pánik. O věci rovněž jednal přímo s generálním ředitelem VZP ČR Zdeňkem Kabátkem, reakce však byla negativní. „Bylo mi řečeno, že pravidla finančního zvýhodnění pro lékaře v malých obcích jsou zakotvena v tzv. úhradové vyhlášce a VZP z nich nemůže dělat výjimky,“ vysvětlil Jakub Pánik.

 Jednou z  podmínek přiznání finančního zvýhodnění ze strany VZP lékařům majících zájem pracovat v malých obcích je situace, kdy se do tzv. výběrového řízení na poskytování zdravotních služeb pro konkrétní obec dvakrátza sebou nepřihlásí žádný lékař. Lhůta pro konání výběrového řízení je přitom ze zákona 30 pracovních dní. To znamená, že lékař, mající zájem o finanční zvýhodnění své práce v malé obci, může přijmout první pacienty až po třech měsících.„Z toho důvodu však lékaři, kteří by stáli o otevření ordinace v Hroznětíně, ztratili zájem. Nyní jsem se tedy obrátil na zástupce všech zdravotních pojišťoven, aby ještě v předvánoční době vstoupili v jednání se starostou obce Hroznětín a Merklín a sdělili jim konkrétní jména lékařů, kteří si pacienty od 1. ledna 2016 převezmou. Nepovažuji za korektní, aby občané zůstali do poslední chvíle bez tak zásadní informace,“ dodal náměstek.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·