Karlovy Vary udělaly další krok k zefektivnění činnosti úřadu

28.01.2015 15:00

 Karlovarský magistrát ukončil další projekt řešící technologické zázemí pro spolupráci s obcemi. Zkvalitní a zefektivní se tím vlastní činnost úřadu. Projekt rozvoje služeb tzv. eGovernmentu v obcích je součástí projektu regionálních center, která mají technologickou, vzdělávací a administrativní složku. V rámci projektu řízeného karlovarským magistrátem byla vybudována nezbytná IT infrastruktura (technologické centrum), které umožní obcím s rozšířenou působností zapojení do následných projektů eGovernmentu a umožní tak zkvalitnění a zefektivnění vlastní činnosti úřadu. Projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ byl zahájen v březnu roku 2010 a ukončen ke konci roku 2014. Zrealizován mohl být především díky dotaci z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z celkových nákladů ve výši 6 mil. korun bylo 85% uhrazeno z Integrovaného operačního programu a 15% z vlastních zdrojů města. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření technické infrastruktury odolné proti výpadkům, která umožňuje provoz klíčových aplikací, informačních systémů a služeb v režimu 5 dní v týdnu a 12 hodin denně a umožňuje jejich integrovatelnost. Dalším cílem bylo pořízení elektronické spisové služby, která splňuje všechny zákonné požadavky obcí s rozšířenou působností. Třetím cílem pak bylo umožnit efektivní pořizování vstupních dat a zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a tím zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnosti úřadu. Detailnější informace o projektu naleznete na www.mmkv.cz v sekci Magistrát města – eGovernment – Technologické centrum.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary 

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·