Karlovy Vary rozšířily počet inteligentních odpadových nádob

20.05.2016 13:27

 

Nová technologie sběru komunálního a tříděného odpadu se v Karlových Varech osvědčila. Inteligentní odpadové nádoby vytlačily z hlavních pěších zón města klasické odpadkové koše.

Tzv. Bigbelly a Smartbelly přinesly očekávaný efekt – na hlavních pěších zónách je možné separovat papírový a plastový odpad od směsného, výrazně klesly náklady na svoz odpadu. Malé odpadové nádoby byly vyváženy minimálně jednou denně, v době konání významných akcí i vícekrát denně. Navíc musel být kontrolován stav naplněnosti. Četnost vývozu inteligentních nádob je podstatně nižší. Disponují vyšší kapacitou, nádoby na směsný odpad jsou vybaveny kompresní jednotkou, díky níž je vhozený odpad v pravidelných intervalech stlačován. Bigbelly a Smartbelly navíc vysílají signál o stavu naplněnosti. Díky těmto přednostem může být svoz prováděn i jednou týdně.

Na hlavním pěším tahu od začátku třídy T. G. Masaryka až ke Grandhotelu Pupp bylo před rokem instalováno 27 inteligentních nádob (3 nádoby na směsný odpad a 8 trostánků na separovaný a směsný odpad). Tento týden bylo instalováno dalších 10 nádob - 3 trojstánky a jedna nádoba na směsný odpad (na stanovištích Dr. D. Bechera 9, Zeyerova 2 a 19 a TGM). Inteligentní nádoby tak plně nahradily přes 40 standardních odpadkových košů.

Karlovy Vary se tímto krokem stávají chytrým a čistým městem, prvním v České republice, které má centrum města pokryto inteligentními odpadovými nádobami. Investice do nádob se v řádu několika let vrátí díky úsporám při svozu odpadu, nižším nákladům na úklid a údržbu stanovišť odpadových nádob a také díky finančnímu bonusu za vyšší podíl vytříděného odpadu.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·