Karlovy Vary řeší kauzu prodeje golfového hřiště

24.07.2013 00:00

Rada města schválila 23. července podání žaloby na určení vlastnického práva
Smlouva o prodeji golfového hřiště mezi městem Karlovy Vary a společností GOLF RESORT Karlovy
Vary, a.s. byla uzavřena v roce 2004. Město tehdy nechalo zpracovat znalecké posudky na ocenění
převáděných nemovitostí. Podle posudku znalce Ing. Pelešky činila jejich hodnota před prodejem
80 mil. Kč a podle posudku ing. Hracha dalších 25 mil. Kč činilo jejich zhodnocení provedené v době
nájmu před rokem 2004. Celková hodnota nemovitostí byla tedy 105 mil. Kč.


Cena stanovená městem dle kupní smlouvy činila 50 mil. Kč a měla být uhrazena
- 5 mil. Kč před podpisem kupní smlouvy
- 25 mil. Kč zápočtem proti pohledávce kupujícího vůči městu z titulu provedených oprav a
technického zhodnocení během nájmu areálu v letech 1995-2004
- 20 mil. Kč mělo být zaplaceno do 10 let od uzavření kupní smlouvy, město se však zavázalo
poskytnout slevu až do výše této splátky za opravy nebo technické zhodnocení provedené
kupujícím nad rámec běžné údržby

 

Podle nedávné právní analýzy města hrozí absolutní neplatnost uvedené kupní smlouvy z důvodu:
- nepřiměřeně nízké kupní ceny
- neurčitosti kupní ceny; konkrétní výše ceny, která bude skutečně zaplacena, nebyla v době
uzavření smlouvy známa, a neznalo ji ani zastupitelstvo města, které prodej schvalovalo.

 

Město zahájilo před rokem jednání o narovnání vztahu se společností GOLF RESORT. Společnost
navrhla narovnat vztah zaplacením částky 15 mil. Kč, kterou považuje za svou nejzazší možnou
nabídku. Pro město tato nabídka nebyla akceptovatelná, neznamenala by spravedlivou cenu, jednání
tak skončila před půl rokem na mrtvém bodě.


Město proto zadalo revizní znalecký posudek, který měl zjistit skutečnou prodejní cenu, jakou
nemovitosti golfového areálu měly v roce 2004. Posudek zpracoval pro vyloučení jakékoliv zaujatosti
Znalecký ústav Fakulty stavební ČVUT, který konstatuje, že skutečná hodnota prodávaných
nemovitostí činila v roce 2004 116-150 mil. Kč, neurčitost je dána nemožností zpětně přesně ocenit
provedené zemní práce.


Rada města po těchto zjištěních s péčí řádného hospodáře schválila podání žaloby na určení
vlastnického práva k prodávaným nemovitostem. Zároveň v té souvislosti schválila ukončení
předchozí nájemní smlouvy a zápočet vzájemných pohledávek.


Vedení města na dnešní tiskové konferenci konstatovalo, že se ještě před podáním žaloby pokusí o
mimosoudní dohodu, jednání se společností GOLF RESORT, a.s. by se mělo uskutečnit v průběhu
nejbližších dvou týdnů. „Parametry případného vyrovnání samozřejmě budou muset schválit orgány
města, mám ale za to, že není představitelné akceptovat cokoliv menšího, než skutečné doplacení
minimálně oněch 50 milionů korun původní nominální kupní ceny,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.


Jan Kopál
tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·