Karlovy Vary iniciují záchranu významné stavby

10.07.2015 14:35

 

Odbor památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary navrhnul památkovou ochranu pro objekt v ulici Zámecký vrch 22. Návrh na prohlášení domu, který původně nesl název King of England, za kulturní památku byl na Ministerstvo kultury ČR odeslán počátkem července. Město se tímto způsobem chce zasadit o záchranu významné stavby v centru lázeňské části Karlových Varů.

 

Dům na Zámeckém vrchu 22 pochází z 19. století a v minulosti v něm mimo jiné sídlilo ředitelství karlovarského muzea. Památkovou ochranu si podle památkářů zaslouží zejména z toho důvodu, že se jedná o téměř nedotčený objekt z období empíru, navíc umístěný v exponovaném místě nad Mlýnskou kolonádou v centru lázeňské zóny Karlových Varů. Objekt unikl vlně přestaveb na přelomu 19. a 20. století a jde tedy o unikátní stavbu, zachovávající historický charakter centra města. Ve svém návrhu památkáři označují budovu za unikátně dochovaný doklad empírového období stavební činnosti v Karlových Varech, vyzdvihují nosné konstrukce, materiálovou autenticitu a maximální dochovanost i v některých detailech jako jsou kachlová kamna, výplně otvorů apod. „Nesporný význam má dům i pro urbanistické souvislosti v samotném srdci lázní a pro dálkové pohledy. Podnět památkářů proto vítáme a má naši plnou podporu,“ uvádí k iniciativě města a památkářů náměstek primátora města Jiří Klsák.

Objekt vykazuje částečné narušení. V nedávné minulosti bylo řešeno provizorní zajištění některých statických potíží. Největší poruchy se podle poznatků památkářů projevují v sousedství s přilehlou novostavbou, známky narušení mohou být dány také nedostatečnou údržbou. Objekt je ve vlastnictví soukromého subjektu a není v současné době využíván. Vlastník žádá o jeho demolici.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·