Karlovy Vary hledají zájemce o práci ve volebních komisích

08.04.2014 08:51

V termínu 23. a 24. května 2014 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Registrace zájemců o členství v okrskových volebních komisích z řad veřejnosti již začala.

 

Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Zájemci o členství v okrskové volební komisi se mohou hlásit na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 3. poschodí, č. dv. 318. (Případné dotazy zodpoví: Zdeňka Raková – tel.: 353 118 220, Martina Košíková – tel.: 353 118 223).

Odměna za dobu strávenou prací v komisi činí 1300 Kč pro člena, 1600 Kč pro předsedu, z toho je odváděna 15 % daň.

 

Hlasování bude zahájeno dne 23. 5. 2014 ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. Dne 24. 5. 2014 pokračuje hlasování od 08,00 do 14,00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu po uzavření volebních místností. Podle zkušeností z voleb do EP v roce 2009 trvá sčítání hlasů 2-3 hodiny (dle velikosti okrsku).

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, v zasedací místnosti ve 3. patře, ve středu 30. 4. 2014.

 

Ve městě Karlovy Vary je 50 okrsků a volebních místností, ve kterých pracuje 50 okrskových volebních komisí. Minimální počet členů komisí pro zvládnutí prací při hlasování a sčítání hlasů ve volbách do Evropského parlamentu stanovený primátorem města je 306.

Zaregistrované politické strany, politická hnutí a jejich koalice mají právo do každé komise delegovat 1 člena a 1 náhradníka. Delegování do komisí by mělo být předem řádně projednáno s navrhovanými členy okrskových volebních komisí tak, aby při přípravě voleb nevznikaly zbytečné organizační problémy. Lhůta pro doručení seznamu delegovaných členů okrskových volebních komisí, podepsaného zmocněncem, končí dnem 23. 4. 2014 v 16,00 hodin.

Na zbylá neobsazená místa jmenuje primátor města členy z řad občanů a zaměstnanců magistrátu.

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·