Karlovy Vary čekají velkou žabí návštěvu

22.04.2013 20:12

Tak jako každý rok začíná i letos s příchodem teplejších jarních dnů tradiční putování žab. Důvod je zcela prostý – je jím rozmnožování.

 

 

Na území města Karlovy Vary bude tah obojživelníků jako už tradičně zajišťován dobrovolníky na 2 lokalitách:

  • V ulici Křižíkova – zde bude osazena dopravní značka upozorňující na žáby a v době tahu pak bude samotná ulice Křižíkova v nezbytně nutné době uzavřena. Uzavírka bude prováděna od pozdního večera do rána a nedotkne se žádného spoje městské hromadné dopravy.
  • U koupaliště Krach v katastru Olšová Vrata – zde budou osazeny dopravní značky upozorňující na žáby.  Oproti minulým letům již nebude osazena fólie zabraňující žábám vstup na silnici. Důvodem je markantní úbytek  migrujících žab, před několika lety byl totiž v těsném sousedství Olšových Vrat vybudován  nový rybník a žáby postupně přesunuli své „aktivity“ do této, pro ně bližší, lokality. Na základě výsledků z minulých let bylo proto upuštěno od instalace mechanické bariéry.  

 

Na akci společně spolupracují Magistrát města Karlovy Vary - odbor životního prostředí, Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les  a dobrovolní ochránci přírody.

 

 Jan Kopál
Tiskový mluvčí
Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·