Karlovarský magistrát zavedl nový systém řízení přístupových práv do interních aplikací

19.02.2013 19:30

Zcela nově bude od února na karlovarském magistrátu fungovat systém přiřazování přístupových práv do jednotlivých interních aplikací. Zvýší se tak zabezpečení systémů a mnohonásobně zjednoduší jejich propojenost.
Tzv. Identity Access Management (IAM) neboli Systém řízení přístupových práv je jednou ze součástí rozsáhlého projektu budování nové komunikační sítě s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“. Na projekt významně přispívá Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Každá pozice na magistrátu bude mít předem dáno, do kterých aplikací a systémů má přístup. Nebude nutné zřizování přístupů té které osobě do každého systému zvlášť. Identity Access Management to vše zařídí. Přijde-li například nový zaměstnanec, přiřadí se mu pozice a on rovnou získá přístup tam, kde jej z titulu své funkce potřebuje. IAM je součástí organizační struktury úřadu a zároveň jejím správcem.
IAM funguje i jako rozhraní mezi aplikacemi. Jeho prostřednictvím si aplikace předávají data a IAM zároveň zajišťuje jejich bezpečnost.
Další výhodou IAM je, že funguje jako prostředník pro přístup k centrálním registrům veřejné správy, které byly zřízeny Ministerstvem vnitra k 1.7.2012. Základní registry řeší potíže související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází obyvatel, právnických a fyzických osob apod.
Ukončení projektu „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“ je plánováno na konec září roku 2013. Celkové náklady dosáhnou výše 85 mil. Kč. Projekt je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbylých 12,75 mil. Kč uhradí město z vlastních zdrojů.
Detailnější informace o projektu naleznete na www.mmkv.cz

 

Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro váš rozvoj.

 


Jan Kopál

tiskový mluvčí statutárního města Karlovy Vary

 

(MR)

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·