Karlovarský kraj zahájil s partnery přípravu Paktu zaměstnanosti

30.01.2015 13:16

 

 

O společném postupu při řešení palčivého problému Karlovarského kraje – vysoké nezaměstnanosti – uvažují klíčové instituce, které svými aktivitami mohou regionální trh práce ovlivnit. Na pozvání náměstka hejtmana Karlovarského kraje Petra Navrátila se 27. ledna 2015 sešli na Krajském úřadu Karlovarského kraje zástupci krajského ředitelství Úřadu práce, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, Regionální rady odborových svazů, krajské tripartity, Hospodářské a sociální rady Sokolovska i Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

 Účastníci schůzky posuzovali možnost založení Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje – partnerské platformy, která by umožňovala propojit aktivity jednotlivých institucí a organizací při tvorbě nových a udržení stávajících pracovních míst v regionu, vzdělávání a kvalifikační přípravě zaměstnanců i dalších opatřeních, která mohou lidem v kraji přinést práci.

„Shodli jsme se na tom, že zahájíme přípravu Paktu zaměstnanosti, tedy partnerské dohody a platformy, která umožní ve vzájemné spoluprácisamosprávy i státní správy, zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a dalších důležitých aktérůpoužívat inovativní řešení problémů na trhu práce i využívat dobrých nápadů a praxe z jiných regionů,“ řekl po jednání náměstek hejtmana Petr Navrátil. Dodal, že teritoriální pakty zaměstnanosti patří mezi nástroje, které se úspěšně využívají již téměř dvě desetiletí v řadě zemí EU a zkušenosti s ním již mají i některé kraje v České republice, například Moravskoslezský či Ústecký kraj.Pakt by měl mimo jiné umožnit přesnější monitorování kvalifikačních potřeb trhu práce v regionu i měření skutečných dopadů realizovaných opatření. Koordinace mezi jednotlivými institucemiv regionu by měl umožnit i realizaci různých integrovaných projektů, které právě vyžadují společný postup více resortů.„Pakt zaměstnanosti rovněž umožní v Karlovarském kraji efektivněji využívat evropské prostředky určené na posilování zaměstnanosti. Vzájemná á koordinace by měla vyloučit zbytečné zdvojené vynakládání prostředků na téměř stejné projekty. Anaopakbymělanasměrovattytoprostředky tam,kdemohounejvícepomoci,“ řekl náměstekNavrátil.

Organizací a přípravou Paktu zaměstnanosti byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, která podle ředitele Vlastimila Veselého již delší dobu spolupracuje s nositeli paktů zaměstnanosti v jiných krajích.Pakt zaměstnanosti rovněž umožní spojit síly ke společnému tlaku na centrální instituce, tedy vládu a jednotlivá ministerstva, aby věnovaly situaci v hospodářsky nejslabším regionu České republiky větší pozornost.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·