Karlovarský kraj usiluje o internetovou bezpečnost dětí

10.09.2014 14:00

Karlovarský kraj ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu zahajuje projekt „Karlovarský kraj bezpečně online: místní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých“. Projekt je zaměřen na intenzivní rozvoj znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti a prevence kyberkriminality napříč odbornou i laickou veřejností kraje.

 

Projekt poskytne odborné vzdělávání ředitelům škol a školských zařízení, sociálním pracovníkům a pracovníkům policie. Součástí projektu je celokrajská odborná konference a osvětová kampaň na sociálních sítích.

Dnešní děti zachází s internetem a mobilními telefony takřka od plenek. Lidem narozeným po roce 1985 se často říká digitální domorodci. To jsou ti, kteří se narodili do světa internetu a digitálních technologií, vyrůstají v něm a je pro ně samozřejmostí. Podle průzkumu společnosti Microsoft jsou dokonce některým z modelů chytrého telefonu vybavovány už děti při nástupu do první třídy základní školy, tj. v šesti až sedmi letech. To přináší řadu výhod, ale také spoustu nebezpečí.

Mnoho dnešních dětí čelí nejrůznějším typům elektronických útoků, online nenávistným projevům či zesměšňování. Zároveň se řada z nich chová nezodpovědně – sdílí důvěrné informace a citlivé fotografie a videa, čímž se vystavují se riziku zneužití či sexuálního vykořisťování, komunikuje přes internet s neznámými lidmi a vydává se na schůzky s nimi nebo se nevědomky dopouští porušování autorských práv a hrozí jim či rodičům třeba i značný finanční postih.

Pokud se děti dostanou do nesnází spojených s internetem či mobilními technologiemi, obrací se nejčastěji na rodiče a hned na druhém místě na učitele. „Bohužel, jak rodiče, tak učitelé, až na ty nejmladší, vyrostli v době bez internetu a mobilních telefonů. Patří mezi takzvané digitální přistěhovalce, tedy ty, kteří se s internetem a ICT začali učit zacházet až v dospělém věku. Tento svět vnímají zcela jinak než jejich děti či žáci a není pro ně stejně přirozený. Dochází tak k paradoxu, digitální domorodce mají učit a pomáhat jim digitální přistěhovalci,“ vysvětluje Jana Brandejsová z Národního centra bezpečnějšího internetu.

 

Pravidla bezpečného a etického užívání internetu a mobilních zařízení přitom nejsou součástí školní výuky a zpravidla ani výchovy v rodině. Děti tak netuší, jak se rizik vyvarovat ani jak se zachovat v případě ohrožení. A dospělí často neumí pomoci.  Stejná situace je v připravenosti dalších pomáhajících profesionálů, ať už jde o sociální pracovníky, psychology, policisty. I ti zpravidla patří mezi digitální přistěhovalce, nemají zkušenost s online službami a mobilními aplikacemi využívanými dětmi a neprošli odbornou přípravou v oblasti kybernetické bezpečnosti a prevence. „Přitom jsou po učitelích a rodičích v první linii při řešení stále častějších případech elektronického násilí páchaného na dětech a mezi dětmi,“ vysvětluje Miloslav Čermák, náměstek hejtmana.


Právě toto by měl projekt „Karlovarský kraj bezpečně online“ změnit. Jeho koncept totiž vychází z přesvědčení, že je důležité současně pracovat a vzdělávat všechny, kterých se bezpečnost dětí online bezprostředně týká: tedy děti, rodiče, učitele a ředitele škol, sociální pracovníky i policisty. „Projekt poskytne odborné vzdělávání ředitelům škol a školských zařízení, sociálním pracovníkům a pracovníkům policie. Součástí projektu je celokrajská odborná

 

 

 

 

 

 

konference a osvětová kampaň na sociálních sítích,“ uzavírá Šárka Benešová, manažerka prevence kriminality kraje.

Informace o projektu Karlovarský kraj bezpečně online

 

Financování:  Projekt je financován ze státního rozpočtu – Program prevence kriminality pro rok 2014 (dotační titul MV) a rozpočtu kraje, v celkové částce 441.698,-Kč (včetně DPH).

V rámci projektu v období říjen – listopad 2014 proběhne:

ü  Specializované vzdělávání pro řídící pracovníky škol a školských zařízení (5 kurzů)

ü  Specializované vzdělávání pro sociální pracovníky a kurátory pro mládež (3 kurzy)

ü  Specializované vzdělávání pro pracovníky policie a obecní policie (3 kurzy)

ü  Kasuistický seminář pro odborníky – absolventy specializovaného vzdělávání, termín semináře:  25. listopadu 2014, Čas: 9:00 – 16:30 hodin, Krajský úřad Karlovarského kraje

ü  Konference „Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech“ termín konference: 26. listopadu 2014, 9:00 – 18:00 hodin (včetně workshopů)

o   Krajská knihovna Karlovy Vary – společenský sál, Závodní 378/84, Karlovy Vary

ü  Osvětová a informační kampaň na sociálních sítích.   

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·