Karlovarský kraj přijímá žádostí o kotlíkové dotace

02.03.2016 10:35

 

 Krajský úřad Karlovarského kraje dnes začal přijímat žádosti o kotlíkové dotace. Otevření speciální podatelny předcházely den a noc, kdy se žadatelé shromažďovali v prostorách úřadu, a čekali na sedmou hodinu ranní, na kterou bylo stanoveno zahájení příjmu dotací.

„Musím všem lidem, kteří přišli s žádostmi o dotace, poděkovat za jejich trpělivost a vstřícnost, s níž čekali dlouhé hodiny, aby měli větší šanci příspěvek na pořízení nového kotle dostat. Snažili jsme se pro ně vytvořit takové zázemí, aby čekání bylo snesitelnější. Všichni to zvládli s obdivuhodně dobrou náladou a bez negativních emocí. Cením si ale také obětavosti kolegů z odboru investic a grantových schémat a ostatních zaměstnanců krajského úřadu, kteří se zapojili do organizace celé akce,“ poděkoval hejtman.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_1/20160302103842_001_ls.png

Na první žadatele po sedmé hodině ranní čekali úředníci, kteří žádosti okamžitě zaregistrovali. „Jen za první hodinu se nám podařilo přijmout okolo dvou stovek žádostí, budeme se snažit nepolevit. Lidi jsou báječní, vše probíhá zatím v klidu,“ uvedla vedoucí odboru investic Věra Tomsová. Prvním z žadatelů byl unavený, ale spokojený občan z Mariánských Lázní, který plánuje pořízení nového tepelného čerpadla do svého rodinného domku. Informace o tom, zda lidé se svou žádostí o kotlíkovou dotaci uspěli, budou k dispozici asi do dvou měsíců. 

Podle pravidel vyhlášené výzvy mohou lidé žádat o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji do 30. 6. 2016. „Pokud se stane, že vyčerpáme vyčleněné finanční prostředky na základě přijatých žádostí dříve, požádáme Ministerstvo životního prostředí ČR o informaci, jestli je možné ukončit příjem ještě před stanoveným termínem,“ dodala Věra Tomsová.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·