Karlovarský kraj podpoří mobilní hospice

26.06.2016 19:47

 

 

 

 

 Chebský Hospic sv. Jiří a sokolovský Domácí hospic Motýl získají od Karlovarského kraje individuální dotaci ve výši 200 tisíc korun. Obě tato zařízení poskytujípaliativní péči nevyléčitelně nemocným lidem v regionu, kteří tak s jejich pomocí mohou strávit poslední momenty svého životadomav kruhu svých nejbližších.

„V současnosti není paliativní péče, kterou nabízejí mobilní hospice, hrazena z veřejného zdravotního pojištění aprovoz těchto zařízení je závislý zejména na darech a na příspěvcích z veřejných zdrojů.Vzhledem k tomu, že se jedná o multidisciplinární specializovanou péči, poskytovanou pacientům a jejich blízkým v této, pro ně velmi těžké životní situaci, rozhodli jsme se, že je podpoříme individuální dotací a každému z nich přispějeme částkou 200 tisíc korun. Na příští rok připravuje odbor zdravotnictví pro mobilní hospicovou péči krajský dotační program, který by měl společně s úhradami od zdravotních pojišťoven (úhrady by měly být realizovány po vyhodnocení letošního pilotního projektu VZP) zajistit jejich stabilní financování,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcíMiloslav Čermák.

Hospic sv. Jiří je obecně prospěšnou společností, kterázahájila činnost na Chebsku před dvěma lety.Pacientům a jejich rodinám je k dispozici tým erudovaných odborníků, ve kterém nechybí lékař s atestací v paliativní medicíně, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychologové, duchovní a dobrovolníci.Od začátku tohoto roku zaznamenalo zařízenívelký nárůst klientů, jen v květnu hospicpečoval o více než třicet nemocných. V souvislosti s tím organizace musela přijmout další zdravotní sestru, zapůjčit si automobil a došlo k celkovému navýšení výdajů. Dotaci od Karlovarského kraje hospic využije na osobní náklady zdravotních sester a lékaře.

Domácí hospic Motýl založilo v uplynulém roce občanské sdružení Střípky spolu s Farní charitou Sokolov. Historicky první zařízení svého druhu na Sokolovsku se od ledna do června tohoto rokustaralo o zhruba devět klientů. Poskytnuté finance budou použity na osobní náklady zdravotních sester, lékaře a další výdaje.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·