Karlovarský kraj podpoří domácí hospice

06.06.2017 19:31

 

 

 

Organizace, které poskytují paliativní péči těžce nemocným a umírajícím lidem v regionu, získají od Karlovarského kraje finanční podporu. Celkem si mezi sebou rozdělí téměř 1,5 milionu korun. S jejich pomocí tak mohou nemocní strávit poslední momenty svého života doma v kruhu svých nejbližších.

Domácí hospicová péče není v současnosti hrazena z veřejného zdravotního pojištění a provozovatelé těchto služeb jsou odkázáni na sponzorské dary a nejrůznější příspěvky. Karlovarský kraj proto v lednu tohoto roku vyhlásil dotační program na jejich podporu. „Ne všechny věci spojené s umíráním hradí pojišťovna. Přitom péče o smrtelně nemocného člověka musí být čtyřiadvacetihodinová a pracovníci mobilních hospiců k němu musí docházet domů. Proto je nutné a zcela logické, aby je Karlovarský kraj podpořil,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Z rozpočtu Karlovarského kraje byly na tyto účely pro letošní rok vyčleněny 2 miliony korun. Žádosti o dotace se předkládaly v průběhu března, přičemž maximální výše dotace, kterou žadatelé mohli dostat, činila 300 tisíc korun. „Do programu se přihlásilo celkem pět provozovatelů domácí hospicové péče. Čtyři obdrží dotaci ve výši 300 tisíc korun, jeden získá 280 tisíc korun. Dohromady si tedy požádali o 1 480 000 korun,“ doplnil Jan Bureš. Z přidělených finančních prostředků budou hrazeny nejenom provozní náklady nezbytné pro poskytování činnosti, včetně výdajů na dopravu, ale také mzdové náklady.

Kromě podpory domácí hospicové péče Karlovarský kraj úspěšně pokračuje ve výstavbě prvního kamenného hospice v regionu. Na stavbu hospicového pavilonu v areálu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) v Nejdku uvolnil ze svého rozpočtu 78, 5 milionu korun. Snahou kraje je, aby lidé prožili sklonek svého života v důstojných podmínkách.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·