Karlovarský kraj kreativní

21.01.2016 13:04

 

 

 

 

Zástupci jednoho z nejefektivnějších design center na světě zavítají do Karlovarského kraje, aby tu společně s firmami, zástupci veřejné správy a neziskovými organizacemi přispěli k rozvoji regionu prostřednictvím designu a kreativních inovací. Ve spolupráci s organizacemi PROTEBE live a CZECHDESIGN připraví londýnské design centrum interaktivní workshop pro významné regionální aktéry.

 

 

 

Workshop„Welcome Design Council“proběhne 26.11 od 9:00 do 15:30 v sídle firmy Bohemia Lignum v Dalovicích.

Cílem workshopu je:

·         přenos zkušeností a know-how z Velké Británie do Karlovarského Kraje,

·         ukázat jak mohou kreativní inovace podpořit růst firmy, města či celého kraje,

·         inspirace pro vlastní projekty,

·         umožnit nové setkání s experty a otevřít možnosti budoucí mezinárodní spolupráce.

 

 

 

KREATIVNÍ REGION: KARLOVARSKÝ KRAJ

 

„Design není jen o navrhování pěkných věcí, ale i služeb a obecně řečeno efektivních a užitečných zlepšení či nových řešení. Domníváme se, že do budoucna je pro Karlovarský kraj šancí zaměřit se na kreativní přístupy k řešení problémů a inovace v oblasti podnikání a výroby, komerčních služeb a v neposlední řadě v oblasti služeb veřejné správy, sociálních služeb a vzdělávání. To vše jsou oblasti, kde se dají uplatnit tvůrčí přístupy a metody. Ve světě můžeme najít již řadu příkladů, kterými se můžeme inspirovat.“říká Jiří Hanek z PROTEBE live.

„Velká Británie je na špici, a proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo uskutečnit toto pracovní setkání v regionu, kde je to velmi důležité. Sdílíme s PROTEBE live názor, že je velmi důležité, aby se podobná spolupráce a sdílení zkušeností rozvíjely i mimo největší města.“dodává Kamila Matějková z Czechdesignu.

 

„Každý se zabýváme něčím jiným – podnikáním, kulturou, vzděláváním, pracujeme v sociální oblasti, podílíme se na správě věcí veřejných nebo neseme odpovědnost za bezpečnostobčanů… Společným jmenovatelem je ale vztah k místu, kde žijeme a snaha o to, aby se náš region rozvíjel a žilo se nám tu všem lépe bez ohledu na to, zda jsme mladí, staří, děti, chudí nebo bohatí.“ 

Tereza Bredlerová, PROTEBE live

 

 

BRITSKÁ INSPIRACE

Karlovarská organizace PROTEBE live společně s organizací CZECHDESIGN rozvíjí aktivity propagující přínos designu a kreativních inovací již několik let. Tentokrát si přizvali ke spolupráci experty ze zahraničí. Velká Británie je pro svou orientaci na kreativní inovace vyhlášená. Velkou zásluhu na tom má právě Design Council, který je jednou z nejrespektovanějších organizací pro podporu kreativních inovací na světě. Má za sebou řadu úspěšných realizací a konzultací e spolupráci s malými a středními podniky i organizacemi veřejné správy, které učí jak kreativitu a design využívat efektivně tak, aby přinášely měřitelné výsledky.V karlovarském kraji povedou workshop experti Jonathan Ball a Kate Zechner.

 

 

DESIGN COUNCIL

Vyhlášené centrum designu bylo založeno již v roce 1944, aby demonstrovalo hodnotu industriálního designu v poválečné Británii. Jeho role se v průběhu let proměňovala, dodnes je však jeho cílem zvyšování kvality života skrze zapojování designu, což činí za veřejné podpory i díky soukromým sponzorům z řad britských firem. Svými aktivitami tak podporují kreativní inovace, které na základě rozsáhlých výzkumů stimulují růst podnikání, transformují veřejné služby a zkvalitňují život ve městech i v regionech.Kromě výzkumné činnosti poskytují konzultace v oblasti designu malým a středním podnikům a pomáhají státní správě zkvalitnit služby a zpřístupnit je veřejnosti.

 

 

 

 

 

BUDOUCNOST DESIGNU

Workshop je součástí cyklu přednášek a workshopů zahraničních odborníků a designérů s názvem Budoucnost designu, který pořádá organizace CZECHDESIGN za podpory Fondu EHP.Účast britského Design Council podpořil projekt Design forEurope. Aktualizovaný program a více informací o projektu na www.budoucnostdesignu.cz.

 

CZECHDESIGN
Organizace CZECHDESIGN již více než deset let razí cestu designu, který mění svět k lepšímu. Provozuje webový portál o českém designu, podporuje a propaguje české designéry, pořádá výstavy a vzdělávací akce pro odbornou i širokou veřejnost, v rámci poradenských služeb poskytuje konzultace, pořádá designérské soutěže a tendry. Aktivity britského Design Councilu jsou pro tým CZECHDESIGN velkou inspirací, a proto je přizvali jako hosty projektu Budoucnost designu. Kromě workshopu v Karlovarském kraji se uskuteční také přednáška Jonathana Balla na Vysoké škole umělecké v Praze, a to v úterý 26.1.2016 v 18:30. Více informací a rezervace míst na přednášce: https://designcouncilvpraze.eventbrite.com

 

PROTEBE live

Karlovarská organizace PROTEBE live je sdružení designových aktivistů a patriotů. Již deset let budují image Karlových Varů jako kulturního a občansky aktivního města. Jejich snahou je žít v „živém“ městě a kraji. V tomto snažení jim pomáhá galerie designu SUPERMARKET wc, kde organizují celoroční výstavní program,přednášky, workshopy, dílny a networkingová setkání.

 

 

 

 

 

Budoucnost evropského designu a užitého umění
únor 2015 – duben 2016
www.budoucnostdesignu.cz

 

Organizátoři:
PROTEBElive (http://www.supermarketwc.cz/)
CZECHDESIGN.CZ (www.czechdesign.cz)
DESIGN COUNCIL:(http://www.designcouncil.org.uk/, http://www.designforeurope.eu/)

 

Zdroj: TZ PROTEBE live, o. s

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·