Karlovarský kraj každoročně přispívá obcím

06.10.2016 11:10

 Karlovarský kraj je každoročně významným pomocníkem a přispěvatelem pro většinu menších obcí v regionu. Jen v rámci programu obnovy venkova letos kraj rozdělil 74 obcím a městům s méně než dvěma tisíci obyvateli celkem 10,8 milionu korun. A to na obnovu a údržbu svých budov, škol, kulturních domů, sportovišť, autobusových zastávek, na úpravu veřejných prostranství a zeleně, na rekonstrukce a výstavbu cest, chodníků, veřejného osvětlení.

„Například Horní Blatná s pomocí dotace od kraje opravila střechu základní a mateřské školy, Přebuz a Milíkov mohly zrekonstruovat veřejné osvětlení, Jindřichovice vyspravily část hřbitovní zdi. V Dolních Nivách šly peníze na víceúčelové hřiště pro sport a rekreaci, v Potůčkách na další část lanového parku pro děti, v Křižovatce zase krajský příspěvek využili k obnově veřejného prostranství,“ vyjmenoval hejtman Martin Havel některé podpořené projekty.

Mnichov a Valeč patří mezi obce, které uspěly se svými žádostmi o dotaci na opravu komunikací. „Obce a jejich zvelebování podporujeme pravidelně. Je zřejmé, že je náš program užitečný a smysluplný, když v něm se žádostmi uspělo 74 z celkového počtu 109 obcí do dvou tisíc obyvatel,“ dodal Martin Havel. 

Krajský program obnovy venkova je určen právě pro obce do 2000 obyvatel. Získat mohou od kraje až polovinu nákladů na své projekty. Stropem je ale dotace 170 tisíc korun, platí pro nejmenší vesnice do 500 obyvatel. Větší obce mohou dosáhnout maximálně na sumu 100 tisíc korun.„Dalšími pěti miliony ročně dotuje Karlovarský kraj mzdy manažerů mikroregionů, kteří pro malé obce zajišťují servis a pomáhají jim se získáváním finančních příspěvků z jiných zdrojů,“ doplnil Martin Havel. 

Kraj pomáhá obcím finančně i s výstavbou či opravami vodovodů a kanalizací. Na šest vodohospodářských akcí přispěl letos částkou 10,8 milionu korun. Z této částky například Těšovice získaly 1,1 milionu na splaškovou kanalizaci. Tuřany obdržely 1,4 milionu na vybudování vodovodu v části Návrší, akce by měla být hotova v polovině listopadu. Odbor životního prostředí Karlovarského kraje nyní s vedením obce Tuřany řeší možnou dotaci na další rozšíření vodovodního řadu i v příštím roce. 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·