Karlovarský kraj ještě zesílí kontrolu prací na likvidaci invazních rostlin

08.08.2014 21:07

V Karlovarském kraji pokračuje projekt „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v kraji“ s dotací z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Od začátku května se pracovníci vybraných firem zaměřili na chemické ošetření lokalit zasažených bolševníkem. Následovala kontrola kvality provedených prací.


Kontrolu zahájil tým, který projekt vede, na konci června. „Při přejímce prací jsme zjistili nedostatky například v neúplné likvidaci rostlin nebo v nahrazení chemické likvidace sečením. Proto jsme svolali koordinační schůzku zástupců kraje, dotčených orgánů, dodavatelů i technických dozorů. Firmy byly informovány o nutnosti dodržovat projektem stanovené metodiky, diskutovali jsme o možných sankcích a o dalších dopadech neplnění smluv. V současné době by již nikde neměly být již k vidění odkvétající okolíky, pokud ano, musí být z lokalit ihned odstraněny a na vhodných místech spáleny nebo jinak likvidovány,“ uvedla manažerka projektu Lenka Pocová. Podle ní nedostatky vznikly zejména podceněním časové náročnosti prací a místy nedostatečnou pečlivostí pracovníků při jejím provádění.

 

Karlovarský kraj kontroly v tomto období ještě zintenzivní. „ Do kontrol zapojíme i úředníky odboru životního prostředí krajského úřadu a důsledně budeme trvat na urychleném odstranění zjištěných problémů. Firmy navíc musí pracovat v souladu se stanoveným harmonogramem. Nedodržování podmínek smlouvy nebude tolerováno,“ uvedl krajský radní Václav Jakubík. V současnosti se pracuje také likvidaci křídlatek a zejména netýkavky žláznaté, která začíná odkvétat a tvořit semena

 

V rámci projektu je zajištěn i monitoring vlivu na lokality vzácných a ohrožených rostlin a živočichů, je zjišťováno znečištění vody a půdy, připravovány metodické příručky a na podzim roku 2014 plánuje Karlovarský kraj konferenci o projektu a průběhu prací včetně terénní exkurze.

 

 

Podrobnosti k výskytu, metodám a k jednotlivým pozemkům jsou uvedeny na webových stránkách http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum-public/

 nebo http://apdm.cz/projekty/Invazni-rostliny

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·