Karlovarský kraj jde cestou úspor a transparentní správy veřejných zakázek

17.10.2014 11:57

 

 

 

 Od počátku roku 2015 spustí Karlovarský kraj nový elektronický nástroj na administraci, realizaci, zveřejňování a evidenci všech veřejných zakázek. Systém E-ZAK umožňuje komplexní správu procesů spojených s veřejnými zakázkami na straně zadavatele.

Využíváním systému E-ZAK udělá kraj další krok v potřebné elektronizaci veřejné správy a k ještě transparentnějšímu zadávání veřejných zakázek. „Máme zájem o to, aby uchazeči o veřejné zakázky i kdokoliv z veřejnosti měl možnost sledovat na internetu informace o všech uveřejněných veřejných zakázkách Karlovarského kraje. Zavedení elektronického nástroje E-ZAK je tak jednoznačným signálem naší snahy o ještě transparentnější fungování kraje a jeho organizací. Dalším efektem je také snížení agendy spojené s veřejnými zakázkami a úspornost celého systému.  Zlepší se i komunikace s dodavateli a vyhneme se riziku, že by se někdo z nich cítil diskriminovaný,“ uvedla náměstkyně hejtmana Eva Valjentová.

V systému E-ZAK bude kraj realizovat všechny veřejné zakázky včetně zakázek malého rozsahu od hodnoty 250tisíc korun a evidovat veškeré zakázky od hodnoty 100 tisíc korun. V systému lze vyhlašovat i elektronické aukce, díky kterým lze řadu dodavatelských služeb pořizovat za výhodnější ceny.Právě od aukčních nákupů si kraj slibuje možnou další realizaci sdružených zakázek tzv. centrálních nákupů a dosažení ještě vyšších úspor.

Karlovarský kraj již dlouhodobě využívá formu centrálního nákupuelektřiny, plynu nebo telekomunikačních služeb. „Centrální nákupy přinášejí velké úspory především proto, že jsme do nich zapojili také naše příspěvkové organizace a nabídli jsme je i obcím našeho regionu. Díky tomu se daří šetřit peníze krajským nemocnicím, školám, krajské knihovně a dalším institucím,“  zdůraznila Eva Valjentová.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·