Karlovarský kraj dokončil rekonstrukci ARO sokolovské nemocnice

12.03.2015 16:47

 

Zbrusu nové prostory anesteziologicko-resuscitačního oddělení v pavilonu B Nemocnice Sokolov budou od nynějška sloužit pacientům z celého regionu. V prvním nadzemním podlaží pavilonu došlo k přestavběvstupní haly i oddělení, které nyní disponuje sedmi resuscitačními lůžky  i novou přístrojovou technikou. Mimoto ještě stavebníci dokončí zateplení budovy.

 

„Rekonstrukce oddělení byla nezbytně nutná, teprve jeho nynější podoba odpovídá nárokům na moderní zdravotní péči. Náklady na přestavbu ARO činily22, 1 milionu korun, které vyčlenil Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Dalších téměř 21 milionů korun bude stát kompletní zateplení pavilonu B včetně výměny oken a dveří, na kterém stavebníci v současnosti pracují a měli by ho dokončit v září letošního roku. Díky dobré spolupráci nemocnice s firmou se podařilo dopady stavebních prací do běžného provozu nemocnice omezit na minimum,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

 

Rekonstrukci provedlafirma JURICA a.s., která vyhrála výběrové řízení a realizuje rovněž zateplení budovy.V prvním nadzemním podlaží pavilonu B došlo k vybourání a vyzdění nových příček, k položení podlah a instalaci nových rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, vzduchotechnického vedení a chlazení. Přestavbou prošla vstupní hala, včetně sociálního zařízení pro veřejnost. Zároveň probíhá výměna oken a dveří, zateplení budovy a práce na nové fasádě.

 

„Těší mě pokračující úspěšná spolupráce s Karlovarským krajem, díky které se z nemocnice v Sokolově rychle stává moderní zdravotnické zařízení, přívětivé pro pacienty, kde se dobře pracuje zdravotnímu personálu. Speciálně oddělení ARO je synonymem naděje a života, proto jsem rád, že jeho nová podoba odpovídá světovým standardům,“uvedl David Soukup, jednatel skupiny NEMOS Group, která Nemocnici Sokolov provozuje.

 

Karlovarský kraj bude v investicích do krajského zdravotnictví nadále pokračovat. „Pro letošek kraj také vyčlenil ve svém rozpočtu 50 milionů korun na zahájení stavebních úprav gynekologicko-porodnického oddělení v pavilonu E a na rekonstrukci oddělení dlouhodobě nemocných sokolovské nemocnice. Stranou samozřejmě nezůstává chebská a karlovarská nemocnice. V Chebu koncem roku zprovozníme nový lineární urychlovač za téměř 100 milionů korun pro pacienty onkologického oddělení. Vkarlovarské nemocnici se intenzivně pracuje na přestěhování oddělení ze starých budov do nových prostor, tato centralizace lékařské péče, která přijde na více než 104 miliony korun, zahrnuje rovněž přístavbu jednoho patra pro infekční oddělení nemocnice nad část pavilonu B a nástavby pro ORL,“ uzavřel Jakub Pánik.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·