Karlovarský kraj chystá vyhlášení nových přírodních památek

30.03.2016 10:59

 

 

 

 

 V letošním roce vyhlásí Karlovarský kraj7 nových přírodních památek. Jedná se o čtyřiúzemí při severním okraji Doupovských hor, dvě nedaleko Kraslic a jedno u Perninku.

 

V případě Doupovských hor půjde o ochranu přírodních fenoménů, kterýmijsou společenstva skalních biotopů, horské smilkové trávníky, populace vstavače bezového, mužského, případně jiných chráněných druhů rostlin, ale také stále ubývající plochy světlých listnatých lesů. V Kraslicích se zase nacházejí cenná suťová společenstva – v jednom případě přirozeně vzniklé suťové pole, v tom druhém pak druhotná společenstva na suťové ploše vzniklé těžbou kovů. V Perninku dokončuje kraj vyhlášení významného rašeliniště, kde v návaznosti na správní úkon vznikne i volně přístupná naučná stezka.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_1/20160330110103_001_ls.png

Tisovec u Kraslic

„Nově vyhlášená chráněná území rozšíří seznam těch stávajících, která spadají do správy Karlovarského kraje, z 38 na 45.  Do zmíněných souhrnů nejsou započítány rezervace a přírodní památky v tzv. „národní kategorii“ a v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, o něž se stará Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pokud počítáme i tato místa, je v kraji téměř 60 území, která přírodovědcům a návštěvníkům reprezentují to nejcennější, čím se příroda našeho kraje pyšní,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Josef Hora.

 

 

Kromě zmíněných oblastí, kde proces vyhlašování prakticky vstupuje do finále, poběží řízení i pro dalších sedm významných ploch. Zatím ale není znám termín vypořádání námitek vlastníků, ani konečná hranice, která bude pro ochranu území vymezena. S ukončením procesu se počítá až ve druhé polovině roku. Nové přírodní památky se vyhlašují nařízením Rady Karlovarského kraje.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·