Karlovarský kraj a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR budou více spolupracovat

08.12.2015 12:09

 

 Dohodu, která zajistí lepší podmínky pro ekologickou výchovu a ochranu přírody a krajiny, dnes podepsali zástupci Karlovarského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1].

 

„Karlovarský kraj je prvním, se kterým obdobnou dohodu uzavíráme. Spolupracujeme tady totiž dlouhodobě a úspěšně – vydáváme společně časopis Arnika, pořádáme vycházky pro veřejnost v rámci aktivit Domu přírody Slavkovského lesa, Lázeňský festival jablek i další akce. Věřím, že dobré zkušenosti přeneseme i do dalších krajů. Bez spolupráce s místními lidmi totiž nejde přírodu účinně chránit,“ komentoval podpis dohody František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

„Spolupracujeme také při péči o zvláště chráněná území, ať už jsou ve správě AOPK nebo krajského úřadu. Snažíme se sjednotit přístupy v péči o tato území tak, aby byly pro veřejnost jasné a předvídatelné,“ vysvětlil krajský radní Josef Hora.

 

Dohoda například stanoví, že Karlovarský kraj a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, konkrétně její regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, budou spolupracovat při zajišťování projektů v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty veřejnosti a ochrany životního prostředí, společně vydávat časopis Arnika nebo se informovat o tvorbě strategických dokumentů zaměřených na cestovní ruch.  Nejméně jednou ročně budou také probíhat společné porady. 

 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·