Karlovarská nemocnice dočasně uzavřela lůžkové infekční oddělení

04.05.2017 15:31

Lůžkové infekční oddělení Nemocnice Karlovy Vary bude do konce května letošního roku přechodně uzavřeno. K tomuto opatření musel sáhnout management nemocnice kvůli dočasné pracovní neschopnosti tří sester, které na infekčním oddělení pracují.  Infekční ambulance zůstává v plném provozu a pacienti ji v případě potřeby mohou využívat bez omezení.

„Situace je vážná, tak to vnímá nejen management Karlovarské krajské nemocnice, ale i vedení kraje. Proto jsem okamžitě svolal mimořádné jednání, na němž se dnes sešli představitelé velkých nemocnic, záchranky, REHOS Nejdek i zástupci sociálních služeb, kojeneckého ústavu, kde také pracují sestry. Chtěl jsem, abychom se domluvili na společném postupu, který pomůže problém urychleně vyřešit a oddělení se znovu otevře v co nejkratší době. Apeluji na všechny, aby jednak pomohli přesvědčit zdravotnický personál v ostatních nemocnicích, domovech pro seniory nebo sestry ze záchranné služby i Krajského dětského domova pro děti do 3let, ať se na přechodnou dobu zapojí do práce na infekčním oddělení. Dále aby ostatní nemocnice nebo REHOS Nejdek vyčlenily kapacity, volné pokoje, kam by bylo v nouzi možné umístit pacienty," uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Podle generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice Josefa Märze v současnosti bylo naštěstí možné pacienty tohoto oddělení bez rizika přemístit jinam, a to v nemocnici samotné i dalších zařízeních. „Oslovujeme sestry všech oddělení našich nemocnic, zda by v rámci přesčasové práce nechtěly vypomoci na infekčním, nicméně zatím bez větší odezvy, což je způsobeno jejich již tak velkým vytížením. Potřebovali bychom pokrýt tři celé úvazky a uděláme všechno pro to, aby se chod oddělení obnovil v co nejkratší době,“ dodal Josef März, který věc řešil i se zástupci nemocnic

Ředitelka REHOS Nejdek Olga Pištejová i zástupce NEMOS Group Jiří Štefan nabídli každý jeden volný pokoj pro nouzové situace v Nejdku i v Sokolově, kde by po omezenou dobu mohli být umístěni pacienti, kteří by jinak byli v péči lůžkového infekčního oddělení.  Směrem ke střednímu zdravotnickému personálu všech nemocnic a dalších uvedených zařízení půjde opět výzva s prosbou pomoci po nezbytně nutnou dobu na infekčním oddělení v Karlových Varech.

„Prostřednictvím odboru zdravotnictví požádáme i společnosti zajišťující home care služby v regionu, aby možnost práce na infekčním oddělení nabídly svým lidem. Všichni si uvědomujeme, že je nutné rychlé řešení, proto jdeme nestandardní cestou, ale máme společný cíl – co nejrychleji obnovit byť částečné fungování jediného lůžkového infekčního oddělení v kraji a zajistit tak pro naše občany tento typ péče bez většího omezení,“ vysvětlil Jan Bureš. Zdůraznil také, že podle informací z ostatních krajů je personální situace v nemocnicích podobně problematická. „Ministerstvo zdravotnictví by mělo velmi rychle sáhnout k systémové změně ve financování především středního zdravotnického personálu, než se ten domeček regionálního zdravotnictví, který stojí dnes už na základech nespokojenosti a přepracovanosti sester, skutečně zhroutí,“ uzavřel radní. Všem zúčastněným poděkoval za maximální vstřícnost a termín dalšího jednání k nouzovému stavu stanovil za dva týdny.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·