Karlovarská městská policie a senioři

20.03.2014 00:00

Bezpečný senior rovná se aktivní a informovaný senior. Jsme přesvědčeni, že aktivita a informovanost jsou klíčem k bezpečnému stárnutí. Pokud společnost vytvoří dostatečný prostor pro aktivní život seniorů a vyplní jej odpovídajícím množstvím kvalitních informací, je to ten nejlepší základ pro bezpečný život. 

Budování vlastního bezpečí je pro seniory nejen nutností, ale může to být i smysluplné využití volného času. Srozumitelné a důstojné sebevzdělávání, které musí být v odpovídající formě a rozsahu. Karlovarská městská policie se o to snaží již několik let. Strážníci městské policie navštěvují sociální zařízení města typu domovů důchodců či domovů s pečovatelskou službou. Nechybí ani spolupráce s neziskovými organizacemi věnující se lidem důchodového věku či zdravotně postiženým. Patří mezi ně například karlovarská pobočka Českého svazu důchodců či, Farní charita či Tyflocentrum a Tyfloservis.

 

Výborným počinem městské policie je studijní program prevence kriminality s názvem Senior akademie, který je určen aktivním lidem vyššího věku. Ti se učí, jak si vybudovat své bezpečí, jak si je udržet a jak jim v tom může městská policie pomoci. Studují a poctivě se snaží, aby stačili dnešní době se vším, co přináší. To je podle našeho názoru cesta, která má budoucnost – připravovat, podporovat a udržovat informovanou, aktivní a sebevědomou generaci seniorů. Senior akademie je rozsáhlý vzdělávací cyklus, který svou strukturou vyučovacích předmětů je orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního jednání. Tedy na získávání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti. V letošním roce bude Městská policie ve spolupráci se Statutárním městem Karlovy Vary otevírat již pátý ročník, který bude opět o něco bohatší než ročníky předešlé. 

 

Snažme se, aby senioři nebyli izolovaní od ostatní společnosti, a to nejen z hlediska informací, ale i společensky a kulturně. Aby byli její nedílnou součástí, kterou nebudeme podceňovat ani přeceňovat. Vnímejme je jako partnery, kterým v případě potřeby pomůžeme, a kteří zase mohou pomoci nám. 

 

Bc. Marcel Vlasák,
velitel MP
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·