Kanadští studenti navštívili plzeňské městské lesy

07.05.2012 11:30

Pro osm kanadských studentů lesnictví a tři profesory připravil úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku v rámci jejich třítýdenního výměnného pobytu v České republice ukázku aktivit pro podporu rekreačních funkcí lesa v lokalitách plzeňských městských lesů.

 

Kanadští studenti se tak mohli seznámit s péčí o intenzivně využívané porosty rekreační oblasti Bolevecké rybníky, s přijatými protierozními opatřeními v okolí pláží Kamenného a Seneckého rybníka, se způsobem zpevnění břehů proti vodní erozi, s vybavením mobiliářem, trasováním pěších a cyklistických cest včetně úseků pro jezdce na koních. Podrobně se seznámili s projekty „Arboretum Sofronka – areál pro lesní pedagogiku“ a „Studie rekreační oblasti Pytel“.  Účastníci výměnného pobytu se zajímali o další témata spojená se svou budoucí profesí, zejména o způsob hospodaření městských lesů.

 

Na celodenním odborném semináři se vedle Správy veřejného statku podílela Lesnická a dřevařská fakulta České zemědělské univerzity v Praze, která je zapojená do mezinárodního projektu vzájemné výměny studentů lesnických fakult „Transatlantic Exchange Partnerships“.

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/kanadstistudentivPlzni.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·