Kalendář pro naše seniory potěší i poučí

12.04.2015 18:52
 
Stolní kalendář pro NAŠE SENIORY získal 2. místo za Projekt roku v anketě Hasič roku
"Jsme rádi, že věci, které děláme, dávají smysl nejen nám, ale především těm, komu jsou určeny. Nemohli jsme zapomenout ani na naše babičky a dědečky a tak jsme pro ně v minulém roce vytvořili stolní kalendář. A ocenili ho nejen ti nejstarší, ale i profesionálové z řad záchranářů. Bylo nám ctí převzít ocenění za druhé místo v anketě Hasič roku, a to konkrétně za Projekt roku z rukou ministra vnitra Milana Chovance a generálního ředitele HZS ČR brigádního generála Ing. Drahoslava Ryby. Z ocenění máme obrovskou radost. Vůbec jsme to nečekali. Je ale potřeba také říct, že za tímto úspěchem stojí práce celého týmu odborníků z řad záchranářů a pedagogů, kterým bych chtěla tímto  poděkovat“, uvedla Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh.
Unikátní kalendář vyvinuli samotní záchranáři. Je plný rad, návodů a informací z oblasti rizik a nebezpečí. Senioři kalendáře mají rádi a proto jsme tuto formu zvolili i my. A tohle o něm říkala prezidentka asociace při jeho vzniku:
„Hlavním podnětem pro vznik kalendáře byla skutečnost, že naši rodiče, babičky, dědečkové a ostatní starší spoluobčané – senioři, jsou stále častěji vystavováni různým rizikovým situacím. Nejdůležitější z těchto situací jsou v kalendáři popsány, a to včetně rad, jak se těmto situacím vyvarovat, případně jak se na ně připravit a jak reagovat“, představila kalendář Ing. Veronika Krajsová, prezidentka asociace.
Kalendář obsahuje celkem 60 listů na kvalitním křídovém papíře, každý týden v roce je věnován jinému tématu. „Lidé tak mají možnost se dozvědět o správném chování v případě pohybu v silničním provozu, vzniku požáru nebo jak se chovat v případě mimořádné události. Celá řada témat je také věnována problematikám osobního bezpečí. Senioři se dozvědí, jak se vypořádat s podomními prodejci, zloději a co například dělat v případě domácího násilí, uvedl Lukáš Hutta, výkonný manažer asociace.
Města a obce, městské policie a další instituce, které by chtěly kalendář poskytnout seniorům ve svém okruhu, pak mají možnost nechat kalendář opatřit svým logem a samostatnou vloženou stránkou, ve které mohou zveřejnit například důležité kontakty pomoci nebo další informace.
„Již nyní se připravuje vydání kalendáře na rok 2016. Na základě poznatků z praxe bude obsahovat i drobné změny a úpravy. Pevně věříme, že i nové vydání bude mít minimálně stejný ohlas a že ještě více babiček a dědečků se bude díky jednoduchým radám těšit většímu zdraví a bezpečí“, shrnul plány do budoucnosti Lukáš Hutta.
Asociace Záchranný kruh sdružuje záchranářské subjekty a další partnery. Již 10 let se věnuje vývoji a vytváření vzdělávacích materiálů z oblastí běžných rizik a mimořádných událostí. Děti, jejich rodiče, učitelé a další lidé se mohou díky těmto materiálům naučit, jak se chovat v případě rizikové situace, do které se mohou kdykoliv dostat.
 
Zdroj: TZ Asociace "Záchranný kruh"
LPP

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·