Ještě 7 dní můžete zasílat návrhy kandidátů na cenu Křesadlo 2012

07.03.2013 15:37

Karlovarský kraj – sběr návrhů na cenu Křesadlo 2012 v našem kraji pokračuje až do 15. března 2013

Vyzýváme organizace i jednotlivce, kteří pracují a setkávají se s dobrovolníky, aby zaslali svůj návrh kandidáta na cenu Křesadlo za rok 2012. Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ a představuje vykřesané jiskry dobra a lidství, které kolem sebe šíří ochotní dobrovolníci. Navrženi mohou být lidé, kteří vykonávají dobrovolnickou službu v Karlovarském kraji a pomáhají buď v nějaké organizaci nebo mimo ni.

V loňském roce si cenu odneslo 5 dobrovolníků. Ti, kteří nebyli oceněni v loňském roce, mohou být znovu navrženi. Za rok 2012 bude devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů vybírat opět 5 dobrovolníků, kteří budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově jako držitelé ceny Křesadlo 2012.

Navrhovatelem může být jak právnická tak fyzická osoba. V návrhu popíše co nejlépe dobrovolnickou činnost kandidáta a důvody pro jeho navržení. Formuláře jsou k dispozici na www.materske-centrum.cz, v městských knihovnách v K. Varech, Sokolově a Chebu a také v Krajské knihovně ve Dvorech.

Pořadatelem 7. ročníku udílení cen Křesadlo 2012 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Miloslav Čermák, a primátor města Karlovy Vary, pan Ing. Petr Kulhánek.

 

Složení poroty Křesadlo 2012:

 • pan Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro sociální oblast a zdravotnictví
 • pan Mgr. Jiří Klsák, náměstek primátora města Karlovy Vary pro sociální oblast a oblast školství, tělovýchovy a kultury
 • pan Ing. Zdeněk Berka, senátor PČR, starosta města Sokolova
 • paní Ing. Eva Kolafová, ředitelka Farní charity Cheb
 • pan PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. – předseda Mateřského centra, odborný asistent katedry sociologie, FF ZČU.
 • paní Andrea Bruštíková, vedoucí regionální redakce MF DNES, mediální partner
 • pan Jaroslav Blažek – manažer, Eden group a.s. - zástupce sponzora
 • paní Iveta Kavalírová – manažerka, Poštovní spořitelna a.s  - zástupce sponzora
 • pan Michal Nechvátal, ředitel pobočky Hortim – International spol. s.r.o. – zástupce sponzora
   

 

Další informace:

Žaneta Salátová

Tel.   606 581 369

e-mail: mckv@seznam.cz

Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s., Kollárova 17, K. Vary

 

 

Jan Kopál
Tiskový mluvčí
Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·