Jednání s provozovateli taxislužby v Karlových Varech

13.02.2013 16:49

Na dnešní tiskové konferenci zazněly informace k probíhajícímu jednání města s provozovateli taxislužby v Karlových Varech. Impulsem pro toto jednání byl podnět komise lázeňství a cestovního ruchu, která doporučila vedení města zabývat se sjednocením vzhledu vozidel taxislužby ve městě a viditelným označením základních cen na vnější straně vozidel.

Pracovní setkání k této problematice se uskutečnilo včera, provozovatele reprezentovali zástupci dvou hlavních taxispolečností ve městě a zástupce Taxicechu, dobrovolného sdružení řidičů taxislužby, tedy zástupci zhruba 3/4 všech městem licencovaných vozidel taxi.

Zástupci provozovatelů nevidí problém ve viditelném vyznačení základní sazby jízdného na svých vozidlech, naopak varovali před sjednocováním vzhledu vozidel – podle zkušeností z jiných měst to může potenciálně ztěžovat identifikaci vozidla taxislužby a nahrávat problémovým provozovatelům nebo podvodníkům, kteří se pod jednotný vzhled mohou také snažit schovat. Město výhrady přijalo a od požadavku na jednotný vzhled upouští. Diskuse se dále dotkla požadavku na vypínání označníku TAXI v případě, že je vůz obsazen, což je určitý úzus, v současnosti nepříliš dodržovaný, a také pravidel provozu městských veřejných stanovišť taxislužby. Tato pravidla, včetně zmiňovaného značení cen na vozidle atd., budou podkladem pro novelu obecně závazné vyhlášky města, provozního řádu stanovišť taxislužby. Ti provozovatelé, kteří podmínkám vyhlášky vyhoví a budou je dodržovat, budou moci používat veřejná stanoviště taxislužby ve městě, ostatní nikoliv. Pravidla hodlá vedení města s provozovateli ještě podrobně vydiskutovat, zpracování konceptu nové vyhlášky očekává v řádu týdnů.

Město zároveň přislíbilo oficiální veřejná stanoviště taxislužby v budoucnosti zapracovat do propagačních a informačních materiálů, map, průvodců apod.

 Jan Kopál
Tiskový mluvčí
Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·