Jednání o navýšení kapacity distribuční sítě

22.02.2017 17:01

KK Logo

 

 

 

 

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová se sešla se zástupci společností ČEPS a ČEZ Distribuce. Tématem společné schůzky byla problematika rozvoje distribuční sítě v regionu a výstavba nové rozvodny ve Vítkově.

Připojování nových zdrojů k distribuční síti na území Karlovarského kraje je limitováno stávající kapacitou a provozními možnostmi uzlové oblasti Vítkov. Nová rozvodnaby měla posílit přenosovousoustavu a umožnitpostupný přechod ze systému 220 kV na potřebných 400 kV.Investiční záměr však musí před samotnou realizací projít procesem územního plánování a zde investoři naráží na problém.Ačkoliv již získali pro výstavburozvodny územní rozhodnutí a stavební povolení, komplikace nastaly u trasy vedení vysokého napětíz Přeštic do Vítkova. Konkrétně u obcí Nová Ves a Mnichov není liniová stavba dle úředníků Ministerstva pro místní rozvoj ČRv souladu s územními plány.

Investoři v současné době čekají na vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které posuzuje žádost o zahájení územního řízení. V případě zamítavého stanoviska se výstavba nové rozvodny značně zkomplikuje a významně prodlouží.„Jedná se o letitý problém a byla bych skutečně ráda, kdyby se jej podařilo vyřešit. Zkapacitnění distribuční sítě je pro rozvoj našeho regionu naprosto klíčové. Karlovarský kraj byl zařazen mezi strukturálně postižené regiony, a pokud k nám chceme přilákat nové investory, je nezbytné, abychom jim mohli nabídnout dostatečné připojení. Ministerstvo pro místní rozvoj proto ihned oslovíme dopisem,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Zástupci společností ČEPS a ČEZ Distribuce zároveň hejtmance na jednání přislíbili, že do doby než se podaří zrealizovat výstavbu nová rozvodny ve Vítkově, navýší kapacitu distribuční sítě v regionu o dalších 20 MW.

 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·