Je nemocnice v Klatovech předražená?

10.09.2012 23:42

Krajští zastupitelé za ODS žádají hejtmana o novou analýzu nákladů na její stavbu.

 
Tisková zpráva klubu krajských zastupitelů ODS k tzv. analýze a hodnocení postupu Plzeňského kraje při výstavbě klatovské nemocnice
 
Plzeň, 10. září 2012: Klub zastupitelů ODS odmítá očividnou snahu sociálnědemokratického vedení kraje zastřít neodborné rozhodování Rady Plzeňského kraje a zdravotnického holdingu při výstavbě klatovské nemocnice urychleně zpracovanou analýzou. Zastupitelé ODS proto žádají, aby hejtman Milan Chovanec předložil skutečnou analýzu nákladů a jejich porovnání s původní vysoutěženou cenou, která by zohlednila všechny změny v průběhu výstavby bez vlivu DPH a způsobu financování  investičních nákladů stavby. 
 
„Analýza předložená Radou kraje je zcela nevyhovující a neodpovídá na otázku, o kolik se stavba klatovské radnice oproti předpokladům skutečně prodražila. Zastupitelé ODS jsou přesvědčeni, že bylo možné dosáhnout úspory až 250 milionů korun. Několikeré cenové nárůsty jsme také s jednou výjimkou většinově nepodporovali,“ uvedl předseda klubu zastupitelů Vladislav Vilímec. Podle něj by proto mělo vedení kraje předložit novou a věrohodnou analýzu, která osvětlí skutečné navýšení ceny během stavby nemocnice a její důvody. „Pro stávající analýzu a její vzetí na vědomí nebudou zastupitelé za ODS hlasovat,“ doplnil Vilímec.
 
Ten také připomněl, že zastupitelům ODS dlouhodobě vadí neodborné rozhodování Rady Plzeňského kraje, které stavbu nemocnice provázelo. Jako příklad může sloužit zpevnění konstrukce kvůli beztak nerealizovanému umístění heliportu na střeše nemocnice. „Jsme přesvědčeni, že cena stavby nemusela přesáhnout 900 milionů korun bez DPH s navýšením  částky na vybavení maximálně do  výše 200-250 mil. Kč.  Pochybnosti budí i samotná veřejná soutěž na dodavatele vybavení, ve které zůstal pouze jeden z hodnocených uchazečů. Takový výběr je pro nás neakceptovatelný a zavdává podezření na zbytečně vysoké ceny zakázek,“ dodal kandidát na hejtmana JUDr. Jiří Pospíšil.
    
„Prosazení výstavby klatovské nemocnice považujeme za úspěch minulého volebního období. ODS na rozdíl od ČSSD nikdy nezpochybňovala důležitost výstavby nové nemocnice a dokázala na ni kraj i finančně připravit. Sociální demokracie po minulých volbách při vědomí připravenosti akce zcela otočila a začala výstavbu realizovat. Bohužel se přitom dopustila přehmatů a nesprávných rozhodnutí. Výsledkem je zbytečně předražená nemocnice,“ uvedl místopředseda klubu Miroslav Jaroš.  
 
Tzv. analýzu a hodnocení postupu Plzeňského kraje při výstavbě klatovské nemocnice si Rada Plzeňského kraje nechala urychleně vypracovat od společnosti Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva na tuto analýzu byla uzavřena 29. června 2012 za neznámých finančních podmínek. Samotná závěrečná zpráva je datována již z července 2012 bez uvedení seznamu osob, které se podílely na jejím zpracování.
 
Po podrobnějším zkoumání klub zastupitelů ODS Plzeňského kraje konstatuje, že tato analýza není odborným auditem analyzujícím hospodárnost a efektivnost postupu zadavatele při výstavbě klatovské nemocnice. Závěrečná zpráva v mnoha případech přejímá (někdy i bez textových úprav) znění již dříve předložených informativních či kontrolních zpráv. Zpráva podobně jako některé dřívější materiály předložené zastupitelstvu neuvádí jednoznačně výši původně vysoutěžené ceny bez DPH. Ta byla 788.973 tis. Kč.
 
Na základě přejatých zpráv, výpisů z usnesení a dřívějších posudků analýza pouze připojuje
v manažerském shrnutí závěry typu „ představitelé Plzeňského kraje postupovali ve zkoumaných případech maximálně efektivním způsobem apod.“.
 
Součástí zprávy není kompletní cenová kvantifikace veškerých změn včetně schválených úspor, 
O kterých rozhodovalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje. Zpráva neobsahuje ani skutečnou výši ceny výstavby klatovské nemocnice.
 
Zdroj: tisková zpráva ODS
 
 
 
 
 
 

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·