Jarní putování žab je v plném proudu

14.04.2015 10:26

V letošním roce začíná sice oproti rokům předchozím o něco později, ale velké jarní putování žab je již v plném proudu.

 

Jeho důvodem je  potřeba rozmnožování, to může u žab proběhnout pouze ve vodním prostředí. V cestě jim však často stojí například silnice. Každoročně tak na území celé republiky pod koly automobilů zahyne mnoho žab. Proto se na nejvíce problémových místech každoročně s příchodem jara spouští akce na jejich ochranu.  V Karlových Varech se tradičně jednalo především o dvě lokality.

 

První z nich je okolí vodní nádrže Na Krachu. V uplynulých letech bylo nutno k ochraně žab – v našich podmínkách především ropuchy obecné a skokana hnědého – instalovat zábranu podél komunikace mezi Olšovými Vraty a Kolovou. Zároveň zde bylo umístěno informativní dopravní značení.  Před několika lety ale vybudoval místní zemědělec v prostoru nad Olšovými Vraty novou vodní nádrž. Tu začaly žáby postupně využívat místo Krachu a v současné době již není nutno zábranu u silnice používat.

 

Druhou lokalitou je jezírko Malé Versailles. Místní komunikace byla při jarním tahu žab v nočních hodinách uzavírána a dobrovolníci žáby v ranních a večerních sbírali. V posledních letech v této lokalitě migrujících žab zřetelně ubývá.  Důvody nejsou zcela zřejmé, jedním z nich může být oprava rybníčků v okolních lesích. Z tohoto důvodu se ulice Křižíkova již od loňského roku neuzavírá pro dopravu, provádí se pouze ranní a večerní sběr žab.

 

Na ochraně migrujících žab už tradičně spolupracují Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary, Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a dobrovolní ochránci přírody.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·