Jak řešit nedostatek technicky kvalifikované pracovní síly?

29.10.2014 19:54

 

 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje spustila nový projekt podpory technického vzdělávání, do kterého se zapojují firmy i obce.

Technické studijní obory se mezi žáky základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, dlouhodobě netěší velké oblibě. Nedostatek absolventů a absolventek technických oborů pociťují i zaměstnavatelé v Karlovarském kraji. Na pozicích vyžadujících technikou kvalifikaci chybí pracovní síla.

„Pokud to vyjádříme v absolutním čísle, chybí nám v současnosti asi 15 až 20, lidí, kterým bychom byli schopni dát práci. Dá se říci, že nedostatek motivovaných pracovních sil je plošný. Chybí nejenom technicky a řemeslně vzdělaní uchazeči, ale též nekvalifikovaní uchazeči a absolventi, kteří by měli zájem se u zaměstnavatele učit jeho specifickým požadavkům,“ říká Martin Zährl, vedoucí personálního oddělení společnosti Abydos, která se zabývá úpravou kovů. Vedení společnosti Abydos věří, že firma musí působit na trh práce mnohem dříve, než z něj chce něco získat, a proto se společnost rozhodla zapojit jako hlavní partner do projektu podpory technického vzdělávání, který realizuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje.

Díky projektu se k žákům základních škol a jejich rodičům dostanou nejen informace o tom, že po technicky kvalifikovaných pracovnících je v regionu poptávka, ale i konkrétní příklady možností zaměstnání ve firmách a příběhy zaměstnanců. Ty se objeví v letácích a na informačních tabulích ve školách i v osobních prezentacích rodičům na třídních schůzkách, jichž se účastní zástupci zaměstnavatelů. „Chystá se také interaktivní motivační beseda se zaměstnavateli a v plánu je i  pomoc školám s výukou praktických dílen v podobě metodik a vybavení,“ doplňuje ředitel KHK KK Stanislav Kříž.

Na zlepšení situace ohledně kvalifikované a motivované pracovní síly v regionu mají zájem i obce. Do projektu Hospodářské komory se proto zapojilo například město Aš a město Hranice. „Našim cílem je přesvědčit rodiče a žáky devátých ročníků, že  zejména v technických profesích ať již učebních oborů či středních škol je v Aši perspektiva dobrého zaměstnání a výdělků, nabídnout možnost dobrého uplatnění mladých lidí na trhu práce v jejich bydlišti a zastavit tak jejich odliv do vnitrozemí či za nekvalifikovanou prací do zahraničí,“ říká starosta města Aše Dalibor Blažek.

Po pilotáži v regionu Ašska se Krajská hospodářská komora chystá projekt rozšířit i do dalších regionů Karlovarského kraje. Jako subjekt, který sdružuje a podporuje podnikatele v celém kraji, vnímá komora snahu o zvýšení počtu studentů technických oborů a potažmo dostatek kvalifikované pracovní síly jako důležitou službu svým členům a regionu. 

Zdroj: TZ Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje 

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·