Integrovaná doprava Plzeňska se rozšíří do dalších obcí

21.03.2012 16:06

Plzeň, 21. 3. 2012 – Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) se výrazně rozroste. Doposud bylo do systému zapojeno 44 měst a obcí včetně Plzně. Rada Plzeňského kraje rozhodla o rozšíření Integrované dopravy Plzeňska o 150 obcí. Od 1. dubna bude dopravní obslužnost zajištěna na území celkem 194 obcí. Pro většinu obyvatel by měly změny přinést úsporu a pohodlnější cestování na jednotný jízdní doklad.

Rozvoj IDP byl podpořen také usnesením Správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje loni v září.

„Od 19. března si mohou cestující zakoupit časové předplatné IDP pro nové tarifní zóny na obvyklých místech. V IDP je možné cestovat na integrovaný jízdní doklad nahraný na Plzeňské kartě. Nevyhovuje-li cestujícímu předplatné, může i nadále jezdit za jízdné dopravce,“ říká jednatelka a ředitelka společnosti POVED Zdeňka Kmochová.

Obyvatelé z Tlučné, Vejprnic, Kyšic, Chrástu, Dýšiny, Starého Plzence a Smědčic se nově stanou součástí nových vnějších zón. Při cestě mezi svým bydlištěm a Plzní tak budou muset platit kromě plzeňského tarifu, který činí 440 korun, navíc ještě tarif vnější zóny. 

Stejný princip platí i v ostatních částech kraje. Cestující musí zaplatit jízdné za tolik zón, kolik jich projíždějí. Cena pro každou z vnějších zón je stanovena na 330 korun měsíčně za plnocenné jízdné. V IPD budou poskytovány slevy pro důchodce, žáky a studenty a pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P a zlaté Jánského plakety (dárci krve).

Se změnami zónování Integrované dopravy Plzeňska se bude rozšiřovat také umístění informačních panelů. Rozmístěno jich už bylo ve městech po celém kraji celkem třiadvacet. Ještě letos by se měly objevit další.

"Chtěli bychom jich mít v kraji minimálně dvojnásobek, ale vše záleží na penězích. Do dvou let bychom také chtěli vybudovat vlastní dispečink v sídle dispečinku plzeňských dopravních podniků, projekt už se připravuje, " uvedl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Jaroslav Bauer.

Dispečink začne fungovat v příštím roce poté, co bude vybrán první dopravce ve výběrovém řízení. Do dispečinku budou zapojeny i vozidla, do kterých se v rámci změn tarifního systému IDP instalují nové vozidlové řídicí systémy, které umí s dispečinkem komunikovat. Takových dispečinků v ČR zatím  mnoho není.

Dopravci, kteří jsou do IDP zapojeni: Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. (PMDP), ČSAD autobusy Plzeň a. s. (ČSAD), České dráhy, a. s. (ČD), PROBO BUS a. s., Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o. (AD-Hrouda) a Město Blovice.

Více informací o ceně předplatného, jednotlivých zónách, hraničních zastávkách najdete na adrese:

http://www.poved.cz/integrovana-doprava-plzenska/idp-nove-od-1-4-2012/

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Mapakraje-zny2012.jpg

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/hraninzastvkyautobuszna001Plze.jpg

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/hraninzastvkyeleznicevechnyzny.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·