Infocentrum města Karlovy Vary sbírá další ocenění

06.10.2015 19:46
 Aktivity realizované INFOCENTREM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. sbírají další ocenění. V rámci festivalu TOURREGION FILM získalo INFOCENTRUM hlavní cenu v kategorii Promo filmy do 15 min, dále pak bylo oceněno za svůj přístup ke klientům a zároveň v průběhu září prošlo úspěšně certifikací Českého systému kvality služeb. Film s názvem „Karlovy Vary - letecky“ se umístil na prvním místě v kategorii „Promo filmy do 15 minut“ v rámci festivalu TOURREGION FILM. Tento spot natáčel tým ostrovského Vertical Images pod vedením Petra Lněničky. INFOCENTRUM bylo objednatelem a zároveň přihlašovatelem spotu do soutěže. Spot je možné shlédnout na youtube kanálu KarlovyVaryTV (https://www.youtube.com/watch?v=-byLX31epXU)
Další zmíněnou cenou je INFORMAČNÍ CENTRUM 2015 Karlovarského kraje – soutěž, kterou vyhlašuje Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a.s., která je vydavatelem regionální sítě Deníků a agenturou CzechTourism. V letošním roce byl realizován již 7. ročník soutěže turistických informačních center. Jedná se o soutěž popularity, při níž hlasují lidé na internetu pro zvolené informační centrum. Stejně jako v loňském roce byly do soutěže zahrnuty utajené kontroly (mystery shopping) hodnotící kvalitu obsluhy návštěvníků a poskytované služby. Mystery shopping zajistila agentura CzechTourism podle předem stanovených parametrů prostřednictvím odborné firmy. INFOCENTRUM MĚSTA tuto cenu obhájilo již posedmé,
tj. zvítězilo ve všech doposud pořádaných ročnících. V průběhu září prošlo INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, resp. jeho provozovna v Lázeňské ulici, úspěšně certifikací Českého systému kvality služeb (více na www.csks.cz). Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu. Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Od 21. 9. 2015 se tak i varské íčko může pyšnit udělovanou známkou kvality Q.
 
Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary
LPP
 

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·