INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary obhájilo cenu

15.10.2014 13:57

 

 

 

    INFOCENTRUM MĚSTA již pošesté obhájilo cenu -  INFORMAČNÍ CENTRUM 2014 Karlovarského kraje – soutěž, kterou vyhlašuje Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a.s a agenturou CzechTourism. Jedná se o soutěž popularity, při níž hlasují lidé na internetu pro zvolené informační centrum. V celé České republice bylo do soutěže zařazeno více než 600 infocenter. Stejně jako v loňském roce byly do soutěže zahrnuty výsledky utajených kontrol (mystery shoppingu) hodnotící kvalitu obsluhy návštěvníků a poskytované služby. Mystery shopping zajistila agentura CzechTourism  podle předem stanovených parametrů prostřednictvím odborné firmy. V letošním roce byl realizován již 6. ročník soutěže turistických informačních center a INFOCENTRUM MĚSTA zvítězilo ve všech doposud pořádaných ročnících.  Předání ceny se uskuteční 16. 10. 2014 v Měšťanské besedě v Plzni.

    Výsledky provedeného mystery shoppingu potvrdily vysokou úroveň služeb, které karlovarské INFOCENTRUM poskytuje. V rámci jednotné klasifikace turistických informačních center, což je obdoba hotelových hvězdiček, dosáhly obě pobočky na nejvyšší kategorii „A“, kterou z 342 certifikovaných infocenter v rámci celé České republiky disponuje pouze 8 dalších infocenter (stav k 17. 9. 2014).

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 

 


 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·