I v letošním roce Plzeň rozšíří síť cyklostezek

14.07.2012 19:23

Každoročně město Plzeň postaví novou nebo opraví část stávající sítě cyklistických stezek.

 

V letošním roce se hlavní stavbou pro cyklisty stane nový zhruba 400 metrů dlouhý úsek podél Chrástecké ulice na Doubravce. Stezka povede od mostu přes Úslavu po pravé straně silnice ke křižovatce s Jateční ulicí. Chodník a jeden metr široký pruh asfaltu pro cyklisty jsou součástí celoplošné opravy silnice, jejíž vybudování včetně nové dešťové kanalizace hradí Plzeňský kraj.  Stezku a veřejné osvětlení zaplatí plzeňská městská správa. „Od Jateční k mostu, tedy v opačném směru než nová stezka, byl jednosměrný pruh pro cyklisty vybudován už před několika lety,“ připomíná Pavla Dyntarová ze Správy veřejného statku.

 

Ve směru do Bolevce naváže na novou stezku v Chrástecké ulici plánovaná smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél Jateční ulice. „Bude postavena v rámci celkové rekonstrukce ulice. Rozsáhlou stavbu zajišťuje Plzeňský kraj za finanční spoluúčasti města. Oprava by měla začít koncem letošního roku,“ uvádí Pavla Dyntarová.

 

Stezka pro chodce a cyklisty je vyprojektována také podél Západního okruhu, v úseku Domažlická – Chebská. „Jedná se o úsek od okružní křižovatky u Nové Hospody k silnici mezi městskou částí Skvrňany a Křimicemi. Stavba nové komunikace má být zahájena v letošním roce a bude trvat více než rok. Stezka bude zprovozněna až v její závěrečné fázi,“ upozorňuje Dyntarová.

 

Pokud město získá dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, opraví ještě letos na podzim stezku podél Gerské ulice na Lochotíně. „Celá dvě stě padesát metrů dlouhá část mezi křižovatkami s Karlovarskou ulicí a ulicí Studentskou získá nový asfaltový povrch,“ upřesňuje Dyntarová.

 

Délka plzeňských stezek pro chodce a cyklisty je v současné době zhruba 70 km.

 

 

 

Zdeňka Kubalová

Tiskové oddělení

Kancelář primátora

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·