I v druhém kole prezidentských voleb lze použít voličský průkaz

16.01.2013 16:52

Voliči mohou opět požádat o tzv. voličský průkaz. Na jeho získání se ale zbývají už jen dny.

I voliči, kteří nebudou moci ve dnech druhého kola volby prezidenta hlasovat ve svém volebním okrsku, kam spadají dle svého trvalého pobytu, mohou volit. Jinde, v jiném městě České republiky, nebo i v zahraničí. Budou však potřebovat voličský průkaz, kterým se prokážou a který také při volbě odevzdají volební komisi.

 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech volby prezidenta republiky k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů:

· v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, nebo

· v jakémkoli zvláštním volebním okrsku, který vede zastupitelský úřad v zahraničí.

 

Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech, kteří nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu pro 2. kolo prezidentské volby:

1) písemně nejpozději do pátku 18. 1. 2013 do 16.00 hodin:

· v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - na podatelnách magistrátu města, nebo zaslané na adresu Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

· v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče - na adresu elektronické podatelny magistrátu města: www.posta@mmkv.cz

· v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu - prostřednictvím datové schránky voliče na ID datové schránky Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8

 

2) nebo osobně nejpozději do středy 23. 1. 2013 do 16.00 hodin

· na odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary (3. patro).

Osobně podané žádosti přijímají:

- Jan Drobil, kancelář č. 315, tel. 353 118 289

- Ing. Věra Ježková, kancelář č. 311, tel. 353 118 250

 

Podat žádost písemně i osobně lze v těchto dnech a hodinách:

pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin

(ve středu 23. 1. 2013 osobně pouze do 16.00 hodin)

úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hodin

pátek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin.

 

Žadatel je při osobním vyřízení povinen před podpisem žádosti prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost platným občanským průkazem.

 

Voličský průkaz je možné žadateli předat pouze:

1) osobně, nebo

2) předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo

3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu na území České republiky, nebo

4) zaslat voliči do zahraničí na jím uvedenou adresu.

 

Poznámka: úřední ověření podpisu pro účely výkonu volebního práva je v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku.

 

 Jan Kopál
Tiskový mluvčí
Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·