I letos můžete hlasovat v anketě „Osobnost Karlovarského kraje“

05.09.2016 15:32

 

 

Karlovarský kraj opět vyhlašuje další ročník ankety o nejvýznamnější osobnosti regionu. Lidé mohou navrhnout ty občany kraje, kteří se v roce 2016 zvlášť zasloužili o zlepšení života v regionu, rozvoj kultury, služeb veřejnosti nebo podnikání.

Své návrhy do ankety „Osobnost Karlovarského kraje“může veřejnost zasílat do 7.listopadu2016 prostřednictvím elektronického anketního lístku. Hlasovat lze na internetových stránkách Karlovarského krajewww.kr-karlovarsky.cz  v sekci „Nepřehlédněte“: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/AnketaOsobnost/anketaOsob.aspx

Hlasování probíhá v následujících kategoriích:

1.       Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti;

2.       Osobnost v oblasti podnikání;

3.       Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji.

V první kategorii získají titul občané, kteří významně napomáhají rozvoji vědy, kultury a neziskového sektoru v regionu. Může se jednat o lidi jakékoliv profese, ať už to jsoulékaři, zdravotní sestry, pedagogové, novináři, hudebníci, spisovatelé, pracovníci v oblasti sociálních služeb či dobrovolnictví.V druhé kategorii budou oceněni ti, co se významným způsobem podílí na rozvoji podnikatelského prostředí v kraji.

Ve třetíkategoriimůže ocenění dostat každý, kdo se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj kraje, o jeho zviditelnění u nás i v zahraničí, pomáhá svým spoluobčanům či jiným způsobem pozitivně ovlivňuje dění v regionu.

Na základě zaslaných návrhů vybere odborná komise tři finalisty z každé kategorie. Ocenění budou slavnostně předána vítězům během finálového večera, který se uskuteční 1. prosince 2016.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·