Hospodaření obce Krásný Les oceněno iRatingovým stupněm „A“

23.09.2014 18:51

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření obce Krásný Les za rok 2013 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „A“ prokazuje vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů, v nichž obec velmi výrazně převyšuje rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. poskytují navíc okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu obci velmi dobré podmínky jejího dalšího rozvoje.

Obec Krásný Les se nachází v okresu Karlovy Vary v Karlovarském kraji a patří do kategorie 200 - 499 obyvatel. Z celkového počtu 53 obcí v okresu Karlovy Vary dosáhly hodnocení iRatingovým stupněm „A“ pouze 4 obce a v celém kraji pak pouze 5,3 % obcí.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů obce, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.

Odborné hodnocení hospodaření naší obce službou iRating  je pro nás ideální zpětnou vazbou, která nám umožnila nezávisle vyhodnotit dosavadní hospodaření, toto ohodnocení není možné nikdy a nikým zpochybnit a je pro nás v tomto předvolebním čase zadostiučiněním,“ sdělil starosta obce Pavel Jandák. Zároveň vedení naší obce získalo potřebné informace o tom, jak na základě získaného ratingového hodnocení vhodně přizpůsobit další kroky v našem hospodaření a jenom nás utvrdilo v tom, že cesta, kterou jsme se vydali je správná,“dodal starosta obce.

Zdroj: TZ CRIF - Czech Credit Bureau 

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·