Hospodaření nemocnice může být na sklonku roku vyrovnané

09.11.2016 10:03

 

Za předpokladu, že hospodaření Karlovarské krajské nemocnice skončí za říjen letošního roku v černých číslech a vedení společnosti se podaří vyjednat doplacení poskytované péče, by nemocnice mohla v závěru roku 2016 vykázat vyrovnaný hospodářský výsledek. Po vyúčtování dohadných položek je zatím ztráta ve výši -23, 3 milionu korun. Na tiskové konferenci k jednání Rady Karlovarského kraje to uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

 

„Po doúčtování všech položek na konci roku počítáme s tím, že by Karlovarská krajská nemocnice mohla skončit s „kladnou nulou“, případně s mírnou ztrátou oproti ostatním letům zřejmě ve výši minus 13 milionů korun. Velký rozptyl je daný tím, že nevíme, jak dopadnou jednání s některými zdravotními pojišťovnami, jejichž klientům nemocnice provedla výkony nad rámec nasmlouvané péče. Tyto pojišťovny se ale příliš nemají k úhradě, přestože je nemocnice včas informovala o tom, že bude třeba platby navýšit,“ vysvětlil Jakub Pánik. Týká se to například jednání s Oborovou zdravotní pojišťovnou. Její klienti potřebovali vyšší objem péče, nicméně ta zůstala zatím neuhrazená.

„I možná ztráta ve výši -13 milionů korun je však pro nás pozitivní v tom smyslu, že se podařilo získat a přijmout větší počet lékařů, než jsme původně počítali. Na mzdách se tedy vydalo o 10 milionů korun více. V této chvíli je nemocnice v Karlových Varech i v Chebu co do počtu lékařů plně stabilizovaná,“ zdůraznil Pánik.Kraj v tomto roce například řešil krizi na interních odděleních, kde zdravotníci chyběli nejcitelněji. Za pomoci nabídek náborových příspěvků novým doktorům a zdravotním sestrám a stabilizačních příspěvků posílilylékařské týmy a dále se bude pracovat na získání středního zdravotnického personálu.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·