Hejtmanka kraje se setkala s rumunskou velvyslankyní

15.03.2017 18:35

 Velvyslankyně Rumunska Carmen LilianaBurlacuzavítala na pracovní návštěvu do našeho regionu. Na krajském úřadě jí přijala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Během setkání, které se neslo ve velice přátelském duchu, spolu hovořilynapříklad o správním členění obou zemí, výkonu zákonodárné moci, čerpání dotací z evropských fondů či o rozvinutí partnerské spolupráce.

V úvodu setkání velvyslankyně poděkovala za přijetí na krajském úřadě a vyjádřila hejtmance obdiv za to, s jakým nasazením se ujala funkce. „Dělá na mě velký dojem, že se hejtmankou stala takováto energická žena. Je zapotřebí ukázat lidem, že ženy do politiky patří a že je možné, aby zastávaly tyto významné pozice,“ uvedla velvyslankyně.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první návštěvu velvyslankyně u nás v kraji, byla v krátkosti seznámena s jeho specifiky. Poté se diskuse stočila ke správnímuuspořádání obou zemí.Organizace státní správy a samosprávy v Rumunsku má zcela jinou podobu než u nás a je velmi blízká té ve Francii. V současnosti se země dělí na 41 žup a hlavní město. Toto rozdělení pak působí jisté potíže například při čerpání dotací z fondů Evropské unie, která uznává jiné územní členění. A právě dotační politika byla jedním z dalších témat společného jednání.

 

 

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170315183518_001_ls.png

„V uplynulém programovém období rozhodovali o dotacích krajští politici, kteří dostali do rukou obrovskou moc. Vytvářely se umělé struktury, rozdělování evropských prostředků nebylo vždy efektivní. Naše země se potýkala s mnoha dotačními skandály, které se bohužel nevyhnuly ani Karlovarskému kraji. Proto je za realizaci integrovaného regionálního operačního programu nyní zodpovědné ministerstvo pro místní rozvoj,“ poznamenala hejtmanka, která zároveň velvyslankyni seznámila se systémem čerpání dotací u nás a s úlohou Regionální stálé konference, jakožto koordinačního a připomínkového orgánu.

Během setkání se hovořilo rovněž o výkonu zákonodárné moci či o markantním rozdíluv počtu českých a rumunských senátorů a poslanců. Velvyslankyně také připomněla nedávné nepokoje v Rumunsku, které se týkaly protestů proti přijetínávrhu zákona, jenžumožní hromadné propouštění vězňů. V závěru jednání se pakřešilaotázka mezinárodních vztahů a rozvinutí partnerské spolupráce. „Navázání vzájemné spolupráce je velmi důležité jak pro kraj, tak i pro jednotlivá města a obce. Kraj by měl mít koordinační roli a veškeré informace přenášet na nižší územně samosprávné celky,“ dodala hejtmanka.

 

 

Zdroj: Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·