Hejtman: Stavbě III. etapy obchvatu Sokolova už nic nestojí v cestě

07.10.2014 09:47

 

Hejtman Josef Novotný před časem apeloval na ministra financí Andreje Babiše, aby ministerstvo urychlilo přípravu veřejné zakázky na dostavu západního obchvatu Sokolova. Stavba třetí etapy, kterou financuje stát, nabrala zpoždění.  Bez její výstavby nelze propojit dvě již realizované části obchvatu a nabídnout alternativní trasu, která odkloní těžkou dopravu z centra Sokolova.

 

Snaha Karlovarského kraje našlanakonec na ministerstvu financí odezvu. „ Podle našich informací je předběžné oznámení o zakázce v těchto dnech zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele, tedy ministerstva financí. Věřím, že se informace dostane i k regionálním firmám, které se mohou zúčastnit zadávacího řízení. Po dokončení třetí etapy obchvatu se propojí zbývající části trasy, z města se odvede především nákladní doprava, což uleví všem obyvatelům Sokolova. Součástí obchvatu je navíc i zpřístupnění oblastí v blízkosti bývalých dolů Medard a Libík,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Rozpočtové náklady na realizaci třetí etapy činí zhruba 222 milionů korun. Akce je financována z programuMF ČR, který je zaměřen na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Finančně se na ní podílí i Karlovarský kraj. „Krajská správa a údržba silnic dosud vynaložila na přípravu jednotlivých staveb celkovou částku ve výšiasi 25,6 milionů korun. Náklady vznikaly od roku 2006 a tvoří je finance například na projektovou dokumentaci a geologické průzkumy, peníze na vynětí pozemků z lesního půdního fondu nebo výkup nemovitostí a další aktivity,“ vysvětlil ředitel Krajské správy a údržby silnic Zdeněk Pavlas.

Dokončení obchvatu Sokolova je prioritní stavbou i pro firmy působící na Sokolovsku. „Přesto vynakládáme nemalé penízena vykoupení pozemků i od firem. Cena se stanovuje na základě znaleckých posudků. V současnosti budeme vykupovat mimo jiné dva mosty, které leží na trase budoucího obchvatu na pozemcích Sokolovské uhelné. Znalecký posudek stanovil cenu těchto objektů na téměř 3 miliony korun, přičemž jeden z mostů bude během stavby nutno zdemolovat, z druhého se dá využít jen spodní část,“ uzavřel hejtman.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·