Hejtman pozval k diskuzi zástupce porcelánek a uměleckoprůmyslové školy

05.02.2016 12:56

 Prostředníkem mezi Střední uměleckoprůmyslovou školou Karlovy Vary a představiteli některých porcelánek v regionu se stal hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. U jednoho stolu společně diskutovali o potřebě větší propagace dobrých hospodářských výsledků porcelánek a o propojení se školou, která umí reagovat na poptávku po absolventech konkrétních oborů.

Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech Markéta Šlechtová připomněla podpis sektorové dohody keramických škol a firem v roce 2012, který znamenal užší spolupráci s oblastí keramického průmyslu. Zároveň ale také potvrdila nízký zájem dětí o studium keramických oborů. „Hlásí se nám skutečně málo žáků, máme v průměru devět dětí na ročník v učebním oboru Výrobce a dekoratér keramiky a jednu dobu byla čísla i nižší. Snažíme se obory propagovat, jezdíme na nábory přímo do základních škol, účastníme se výstav středních škol, oblíbených Porcelánových slavností, zabýváme se doplňkovou činností. Navíc u nás samozřejmě žáci mohou získat krajská stipendia a ze strany zaměstnavatelů je o ně velký zájem,“ dodala.

Generální ředitel společnosti G Benedikt Pavel Janák seznámil hejtmana se zlepšující se situací v získávání zakázek pro porcelánky, které svým zaměstnancům už dnes nabízejí stabilní zázemí. Požádal hejtmana o větší propagaci výrobců porcelánu ze strany kraje a města Karlovy Vary. Hejtman přislíbil, že porcelánky více zapojí do marketingu území. „Uvědomujeme si, že je pryč ta situace, kdy výrobci porcelánu říkali, že se jim nedaří a bude ještě hůř. Pro mě je zásadní signál, že výroba běží a shánějí nové zaměstnance. Proto rád podpořím obraz kraje jako regionu porcelánu, skla a lázeňství. Navíc vidím tu synergii ve spojení školy a místních keramických firem, to je pro mě podstatné,“ komentovalhejtman.

Zástupci společností Thun 1794 a König-PorzellanSokolov se shodli na tom, že z uměleckoprůmyslové školy odcházejí dobře připravení absolventi a přivítali nabídku ředitelky školy k účasti na podzimních výstavách středních škol, kde se mohou deváťákům a jejich rodičům prezentovat i místní firmy. Hejtman navíc vyzval obě strany, aby se vzájemně informovaly o výhledu potřebnosti absolventů v jednotlivých oborech. „Firmy by mohly signalizovat v určitém časovém horizontu poptávku po vybraných absolventech a škola by tomu přizpůsobila přijímání žáků, případně oborovou strukturu,“ upřesnil Martin Havel.

Aktéři setkání se domluvili, že by ve společné diskuzi mohli opět pokračovat asi za půl roku a zhodnotit, jestli došlo k posunu v řešení společných témat. „Mou ambicí bylo především zprostředkovat kontakt školy s porcelánkami, na jejich žádost se budu snažit přispět k pozitivnímu obrazu keramického průmyslu s důrazem na perspektivu oboru,“ uzavřel hejtman.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·