Hejtman: Musíme dořešit vzdělávání nekvalifikovaných učitelů

07.09.2014 20:26

 

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

Karlovy Vary (5. 9. 2014) Společně s ministerstvem školství, které od nástupu svého nového vedení vstřícně reaguje na podněty  Karlovarského kraje, řešil hejtman vzdělávání nekvalifikovaných učitelů.

Na nekvalifikované pedagogické pracovníky, kteří si v současné době začali doplňovat vzdělání bakalářským studiem na některé z pedagogických fakult v zemi, totiž původně nahlíželo dosud ministerstvo školství jako na ty, kteří nezahájili potřebnou úroveň studia, a jako pedagogičtí pracovníci by tedy měli do deseti let svou činnost ukončit. Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se proto obrátil na ministra Marcela Chládka a upozornil jej na to, že například většina nekvalifikovaných pedagogů v našem regionu zatím nemá absolvované ani bakalářské studium, tedy nemůže rovnou začít s navazujícím studiem magisterským.

„Na studenta, který zahájil bakalářské studium, aby si například doplnil kvalifikaci jako učitel na 2. stupni základní školy nebo na střední škole, ministerstvo školství zatím nehledí jako na toho, kdo začíná se získáváním odborné kvalifikace. Tak jsou vnímáni až studenti magisterského studijního programu. V našem kraji je však celá řada nekvalifikovaných učitelů, kteří za sebou nemají ani bakalářské studium pedagogického směru. Jsou to absolventi gymnázií, středních pedagogických nebo jiných odborných škol,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný. Ministr Chládek jej ve své odpovědi ujistil, že na pedagogy, kteří zahájí studium příslušného bakalářského studijního programu, tedy začne ministerstvo pohlížet jako na ty, kteří už přímo získávají odbornou kvalifikaci v magisterském programu.

V této souvislosti hejtman Josef Novotný upozornil i na financování studia nekvalifikovaných pedagogů, které zajišťuje pro většinu studujících z Karlovarského kraje Západočeská univerzita v Plzni. „Fakulta pedagogická této univerzity totiž pro nadcházející akademický rok nedostala od ministerstva školství potřebné finance na zabezpečení studia nekvalifikovaných učitelů, kteří nastoupili do bakalářských programů. Poté, co jsem na situaci upozornil ministra Chládka, přislíbil, že ministerstvo školství zahrne do financování podle opatření k doplnění kvalifikace studiem na vysoké škole od akademického roku 2014/2015 i zmíněné studenty příslušných bakalářských programů. 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·