Hejtman Martin Havel navštívil nově vzniklé obce

16.05.2016 13:17

 

 

 Na další ze svých pracovních cest Karlovarským krajem zamířil v uplynulém týdnu hejtman Martin Havel do nových obcí Bražec a Doupovské Hradiště, které vznikly po zmenšení rozlohy vojenského újezdu na Doupově. Zástupcům obcí nabídl pomocnou ruku při řešení komunálních problémů.

V Bražci vede obec sedmičlenné zastupitelstvo, v jehož čele stojí starostka Marie Ambrosová. „Šedesát let působení armády v oblasti musí být nutně znát. Ale snažíme se, abychom všechno zvládli, předpokládáme, že se nám podaří hospodařit tak, abychom v rámci rozpočtu něco uspořili. Vstříc nám vycházejí zaměstnanci krajského úřadu, připravili školení určené pro všechny zastupitele,“ uvedla. Vedení obce chce v budoucnu nechat provést zateplení místních domů a pro děti by měl nově vzniknout modelářský kroužek. Hejtman informoval starostku o možnosti čerpání dotací z krajského Programu obnovy venkova a přislíbil jí zaslání základních údajů potřebných k podání žádosti o dotaci.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_1/20160516131958_001_ls.png

Starostku Doupovského Hradiště Jarmilu Boškovou trápí stav silnice směrem do Dubiny. Hejtman Martin Havel ji seznámil s objemem financí na plánované letošní opravy krajských silnic i s tím, že oproti loňsku kraj dostal mnohem nižší příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Místostarosta Zdeněk Macháček hejtmana požádal o nástin hospodaření s odpady v kraji v příštích letech. „Domluvili jsme se, že na toto téma uspořádáme společné setkání, během něhož budeme diskutovat o činnosti Komunální odpadové společnosti a o plánu odpadového hospodářství,“ doplnil hejtman. Vedení obce mu představilo také svou vizi vybudovat v okolí zařízení pro seniory, které by starším lidem nabídlo kromě ubytování také pečovatelskou službu.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·